Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Branża wycieczkowa i związki zawodowe sprowadzają większość pracowników do domu ale nadchodzą trudne czasy

2020-08-05

W czasie, gdy światowy przemysł wycieczkowy i związki zawodowe marynarzy zbliżają się do zakończenia repatriacji prawie 250 000 marynarzy, Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ostrzega, że dla tej branży i jej pracowników nadchodzą trudne czasy.

 

ITF i afiliowane w niej związki reprezentują większość siły roboczej zatrudnionej na statkach wycieczkowych. Federacja i związki zawodowe aktywnie wspierały działania, które miały umożliwić powrót dziesiątek tysięcy marynarzy wszystkich kategorii, od personelu cateringowego, hotelowego i animatorów po załogę pokładową i mechaników, którzy po uderzeniu pandemii Covid-19 i z powodu zamknięcia przez rządy swoich granic, zostali uwięzieni na pokładach statków wycieczkowych na całym świecie.

 

David Heindel, przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF mówi, że pandemia pokazała to co najlepsze i najgorsze w ludziach.

 

„Z jednej strony widziałem haniebne postepowanie rządów, które zamykają swoje drzwi przed marynarzami jako państwa portowe, kraje tranzytowe a nawet kraje ojczyste marynarzy, podczas gdy tak naprawdę powinny zrobić wszystko co w ich mocy, aby sprowadzić marynarzy ze statków towarowych i wycieczkowych do domu. Z drugiej zaś strony ta pandemia pokazała to, co najlepsze w związkach zawodowych i wśród wielu pracodawców, którzy z całych sił starali się zrobić wszystko dla marynarzy w tych naprawdę trudnych warunkach” – powiedział Heindel.

 

„Dla marynarzy mamy tylko podziw i szacunek. Są to ludzie, którzy po prostu poszli do pracy i znaleźli się w pułapce na pokładach czegoś, co niektórzy marynarze nazwali swoimi „pływającymi więzieniami”, nie mogąc zejść na ląd chociażby na spacer. Dziękujemy tym marynarzom za ich cierpliwość i hart ducha w tym niezwykle trudnym czasie. Ta sytuacja przytłoczyła niektórych marynarzy a niektórzy z nich, w akcie desperacji, odebrali sobie życie. Te wydarzenia głęboko nas zasmuciły i chociaż większość z nas nigdy nie doświadczyła czegoś takiego jak ich sytuacja to współczujemy im i ich rodzinom. Za to, co przeszli w czasie tej pandemii, marynarze zasługują na solidarność i szacunek opinii publicznej.”

 

„Trudno przecenić skalę operacji potrzebnej do zabrania do domu pawie 250 000 marynarzy ze statków wycieczkowych rozsianych po całym świecie. Od marca, przez całe doby, marynarska rodzina ITF pracuje aby koordynować wizy, loty i ułatwienia w podróży dla marynarzy aby mogli wrócić do domu, do swoich rodzin.”

 

„Chociaż jest to w branży rejsów wycieczkowych fantastyczny wynik to musimy pamiętać, że około 300 000 marynarzy pozostaje uwięzionych na pokładach statków towarowych a niektórzy z nich pracują już nawet 16 miesięcy, 8-9 miesięcy dłużej niż powinni. I z dnia na dzień ta liczba rośnie. Odpowiedź na to jest prosta: rządy muszą wprowadzić praktyczne wyjątki od ograniczeń dotyczących podróży i tranzytu dla marynarzy, tak abyśmy mogli zobaczyć powrót do funkcjonowania zmian załogi. Konieczne jest aby – tak ja zrobiono to w branży wycieczkowej - te setki tysięcy marynarzy po wygaśnięciu swoich kontraktów mogło opuścić statki” – powiedział Heindel.

 

Johan Oyen, który jest przewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Statków Wycieczkowych ITF, mówi, że połączone wysiłki stanowią duży sukces humanitarny.

 

„Chwalimy linie wycieczkowe i te rządy, które z nimi współpracowały w sprawie repatriacji prawie ćwierci miliona marynarzy z tych statków. Wymagało to ogromnej koordynacji logistycznej” – powiedział Johan Oyen.

 

„Osiągnięto sukces pomimo tego, że rządy, w tym państwa bandery, nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań prawnych oraz nie przestrzegały praw człowieka, które to prawa wynikają z prawa międzynarodowego. Odmawianie marynarzom możliwości zejścia na ląd w celu powrotu do domu było nie tylko moralnie złe ale było również niezgodne z prawem.

Będziemy się zastanawiać jakiego rodzaju mechanizmy egzekwowania tych praw są potrzebne aby w przyszłości państwa nie uchylały się od odpowiedzialności”  - powiedział Oyen.

 

„Pomimo wyzwań większość branży wycieczkowej pracowała aby osiągnąć ten wynik. ITF i afiliowane w niej związki oczekują na współpracę z branżą w celu zapewnienia, że plany naprawcze i wznowienie działalności zbiegną się ze szczerą rozmową na temat poprawy warunków pracy i życia marynarzy na statkach”.

 

Oyen mówi, że ITF jest zaniepokojona doniesieniami, że w ostatnich dniach na statkach wycieczkowych pojawiło się kilka ognisk Covid-19, chociaż uważa, że przynajmniej jedna z tych epidemii spowodowana była przez nieprzestrzeganie przed podróżą istotnych procedur.

 

„Rejsy powinny odbywać się ponownie tylko wówczas, gdy zostaną wdrożone i przestrzegane odpowiednie środki bezpieczeństwa i higieny oraz zostaną podjęte zobowiązania przez kraje będące regionami rejsów wycieczkowych, że zezwolą marynarzom na zejście na ląd i uzyskanie pomocy medycznej na lądzie oraz zmiany załogi zgodnie z wymaganiami. Linie wycieczkowe, aby zapewnić marynarzom bezpieczne warunki pracy,  muszą uczyć się na błędach, których wiele z nich popełniło na początku tej pandemii”.

 

„Mamy nadzieję, że społeczność światowa dostrzeże cierpienie marynarzy pozostawionych na pokładach statków, od miesięcy czekających na powrót do domu i odda im należny szacunek. To oni są bohaterami tej pandemii” – powiedział Johan Oyen.

 

Tłumaczenia artykuły ze strony internetowej ITF z dnia 04.08.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku