Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Czy należysz do związku zawodowego?

2020-11-04

To pytanie słyszał każdy marynarz, który zwrócił się o pomoc i/lub poradę do związku zawodowego lub Inspektor ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) w jakimkolwiek porcie na całym świecie. A czy TY należysz do związku zawodowego?

Bycie członkiem związku zawodowego może stanowić taką różnicę jaka jest pomiędzy otrzymaniem pomocy medycznej, której potrzebujesz gdy połamiesz kości – a cierpieniem przez całe życie bez odpowiedniego leczenia. Oznacza to otrzymanie zapłaty za twoją pracę zamiast bycia oszukanym. Oznacza to, że po twojej stronie jest ktoś, gdy jesteś oszukiwany przez kapitana lub firmę. Oznacza to powrót do domu po zakończeniu kontraktu z pieniędzmi, które ci się należą, z pieniędzmi na koncie.

Marynarze zwykle pracują na podstawie marynarskiej umowy o pracę (seafarer's employment contract). W trakcie swojej kariery zawodowej możesz pracować dla wielu różnych pracodawców, na różnych statkach. Wiele z nich jest pokrytych przez tak zwane „ITF CBA”, określeniem, które być może słyszałeś. Oznacza ono, że na statku obowiązuje zatwierdzony przez ITF układ zbiorowy pracy, podpisany przez ITF lub afiliowane w nim związki zawodowe marynarzy z całego świata. Dlatego nazywane są CBA – zatwierdzone przez ITF.

Dlatego ITF stworzyła aplikację "ITF Seafarers" gdzie możesz wyszukać statek aby sprawdzić czy jest objęty CBA. Warto sprawdzić tę informację przed podpisaniem kontraktu.

Niezależnie od tego czy jesteś na statku pokrytym przez ITF czy nie – to dla własnego bezpieczeństwa powinieneś należeć do związku marynarzy w swoim kraju. Bycie członkiem związku zapewnia ochronę, wyższe zarobki, lepsze warunki i świadczenia, które mogą obejmować także twoją rodzinę.

Związek zawodowy to organizacja utworzona przez pracowników w celu ochrony praw i interesów swoich członków – ich wynagrodzeń, świadczeń i warunków pracy. Kiedy pracownicy działają razem związki zawodowe są silniejsze.

Zachęcamy MARYNARZY do:

  • skontaktowania się z krajowym związkiem marynarzy,
  • zapytania jakie są warunki przynależności do związku zawodowego (prawa i korzyści), oraz
  • przystąpienia do krajowego związku zawodowego afiliowanego w ITF.

Aktualności, wydarzenia

2021-01-21
Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.
2021-01-12
Szczepienia przeciw COVID-19 dla polskich marynarzy
2021-01-11
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2020-12-21
Życzenia świąteczno - noworoczne
2020-12-21
Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-15
Morscy partnerzy społeczni zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań dotyczących zejścia na ląd osób uratowanych na morzu
2020-12-09
"Robi się gorąco": przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-07
"Solidarność" dokerów nie zostawia samych. Lider związkowców w GCT wraca do pracy.
2020-12-07
Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-12-02
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) z zadowoleniem przyjmuje rezolucję ONZ w sprawie przyznania statusu kluczowych pracowników dla marynarzy
2020-11-27
Ważne informacje dla marynarzy w sprawie przedłużania ważności morskich dokumentów
2020-11-12
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w sprawie likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy
2020-11-04
Czy należysz do związku zawodowego?
2020-10-23
Zmiany w strefach ryzyka od 1 listopada 2020 roku