Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Czy należysz do związku zawodowego?

2020-11-04

To pytanie słyszał każdy marynarz, który zwrócił się o pomoc i/lub poradę do związku zawodowego lub Inspektor ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) w jakimkolwiek porcie na całym świecie. A czy TY należysz do związku zawodowego?

Bycie członkiem związku zawodowego może stanowić taką różnicę jaka jest pomiędzy otrzymaniem pomocy medycznej, której potrzebujesz gdy połamiesz kości – a cierpieniem przez całe życie bez odpowiedniego leczenia. Oznacza to otrzymanie zapłaty za twoją pracę zamiast bycia oszukanym. Oznacza to, że po twojej stronie jest ktoś, gdy jesteś oszukiwany przez kapitana lub firmę. Oznacza to powrót do domu po zakończeniu kontraktu z pieniędzmi, które ci się należą, z pieniędzmi na koncie.

Marynarze zwykle pracują na podstawie marynarskiej umowy o pracę (seafarer's employment contract). W trakcie swojej kariery zawodowej możesz pracować dla wielu różnych pracodawców, na różnych statkach. Wiele z nich jest pokrytych przez tak zwane „ITF CBA”, określeniem, które być może słyszałeś. Oznacza ono, że na statku obowiązuje zatwierdzony przez ITF układ zbiorowy pracy, podpisany przez ITF lub afiliowane w nim związki zawodowe marynarzy z całego świata. Dlatego nazywane są CBA – zatwierdzone przez ITF.

Dlatego ITF stworzyła aplikację "ITF Seafarers" gdzie możesz wyszukać statek aby sprawdzić czy jest objęty CBA. Warto sprawdzić tę informację przed podpisaniem kontraktu.

Niezależnie od tego czy jesteś na statku pokrytym przez ITF czy nie – to dla własnego bezpieczeństwa powinieneś należeć do związku marynarzy w swoim kraju. Bycie członkiem związku zapewnia ochronę, wyższe zarobki, lepsze warunki i świadczenia, które mogą obejmować także twoją rodzinę.

Związek zawodowy to organizacja utworzona przez pracowników w celu ochrony praw i interesów swoich członków – ich wynagrodzeń, świadczeń i warunków pracy. Kiedy pracownicy działają razem związki zawodowe są silniejsze.

Zachęcamy MARYNARZY do:

  • skontaktowania się z krajowym związkiem marynarzy,
  • zapytania jakie są warunki przynależności do związku zawodowego (prawa i korzyści), oraz
  • przystąpienia do krajowego związku zawodowego afiliowanego w ITF.

Aktualności, wydarzenia

2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021