Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ECSA i ETF: Więcej kobiet musi zostać zachęconych do pracy w żegludze i zatrzymanych w tej pracy

2021-03-08

Europejscy partnerzy społeczni transportu morskiego, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Europejska Federacja Transportowców (ETF), nieustannie opowiadają się za zwiększonym udziałem kobiet w europejskiej żegludze.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet rozpoczynają badanie, które pomoże im określić obecny stan zatrudnienia kobiet w tym sektorze i ocenić potrzeby kobiet marynarzy, co stanowi pierwszy krok projektu finansowanego przez UE mającego na celu zwiększenie udziału kobiet w branży żeglugowej.

 

W tym roku tematem przewodnim ONZ Woman jest „Przywództwo kobiet: Osiągnięcie równej przyszłości w świecie COVID-19”.  Pandemia potwierdziła, że w zapewnianiu niezakłóconego przepływu handlu światowego kobiety znajdują się na pierwszej linii frontu i odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu równej przyszłości ożywienia i dobrobytu.

 

W listopadzie 2018 roku ECSA i ETF wydały wspólną deklarację o zamiarze zwiększenia udziału kobiet w europejskiej żegludze. Obie te organizacje dołączyły do inicjatywy Komisji Europejskiej „Kobiety w transporcie – unijna platforma zmian” mającej na celu wzmocnienie zatrudnienia kobiet w sektorze transportu.

 

Partnerzy społeczni zaangażowali się w działania we wspólnym, współfinansowanym przez UE, projekcie WESS, który ma na celu przyczynienie się do Atrakcyjnego, Inteligentnego i Zrównoważonego Środowiska Pracy w unijnym sektorze żeglugi oraz wspieranie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności sektora – co jest szczególnie ważne gdy sektor stara się przezwyciężyć skutki COVID-19 – poprzez przyciągnięcie i zatrzymanie w pracy coraz większej ilości kobiet zarówno na lądzie, jak i na morzu.

 

„Widzimy, że coraz więcej firm rozumie, że różnorodność jest narzędziem zwiększającym konkurencyjność. Żegluga, tradycyjnie, jest branżą męską i nadszedł czas aby to zmienić. Możliwości, jakie może stworzyć zwiększenie liczby kobiet w pracy zarówno na lądzie, jak i na morzu, są  ogromne. Najsilniejszą metodą promowania tej branży wśród innych kobiet jest aktywne zaangażowanie w przekazywanie informacji o niej zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

„Na przykład w mojej firmie, Stena, równość płci jest priorytetem. Branżą żeglugowa musi stać się bardziej zróżnicowana, sprzyjająca włączeniu społecznemu, odporna oraz nowoczesna  i musi to nastąpić już teraz” – powiedział Claes Berglund, przewodniczący ECSA i dyrektor ds. publicznych i zrównoważonego rozwoju w Stenie.

 

„Prowadzonych jest wiele projektów mających na celu zwiększenie udziału kobiet w branży żeglugowej. ECSA jest dumna, że może, wraz z naszym partnerem społecznym ETF, przewodzić pracom na szczeblu UE i jestem zaszczycony, że mogę promować potrzebę sprawiedliwości, równości i integracji, które doprowadzą do większego udziału kobiet w żegludze” – podsumował Berglund.

 

„Międzynarodowy Dzień Kobiet stwarza globalną okazję aby docenić pracę kobiet w naszej gospodarce i w naszym życiu. Żegluga, jako światowa branża, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poszanowania praw kobiet – naszym obowiązkiem jest wykazanie żywotnej roli kobiet  i pilnej potrzeby dla stworzenia takiego środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać” – dodała Debbie Cavaldoro, szefowa działu politycznego i strategii w Nautilius International i ETF, które kierują projektem WESS.

 

„ETF jest dumna z tego, że współpracuje z ECSA aby zapewnić, że głosy marynarzy i kobiet na morzu znajdują się w centrum projektów, które wspierają rekrutację i zatrzymywanie większej liczby kobiet na morzu” – dodała.

„Wielokrotnie już udowodniono, że zróżnicowane miejsce pracy jest korzystne dla wszystkich i jest ważne, zarówno dla zespołu na statku, jak i każdego innego zespołu biurowego” – podsumowała Debbie Cavaldoro.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF (Europejska Federacja Transportowców) z dnia 08.03.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu