Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ECSA i ETF: Więcej kobiet musi zostać zachęconych do pracy w żegludze i zatrzymanych w tej pracy

2021-03-08

Europejscy partnerzy społeczni transportu morskiego, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Europejska Federacja Transportowców (ETF), nieustannie opowiadają się za zwiększonym udziałem kobiet w europejskiej żegludze.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet rozpoczynają badanie, które pomoże im określić obecny stan zatrudnienia kobiet w tym sektorze i ocenić potrzeby kobiet marynarzy, co stanowi pierwszy krok projektu finansowanego przez UE mającego na celu zwiększenie udziału kobiet w branży żeglugowej.

 

W tym roku tematem przewodnim ONZ Woman jest „Przywództwo kobiet: Osiągnięcie równej przyszłości w świecie COVID-19”.  Pandemia potwierdziła, że w zapewnianiu niezakłóconego przepływu handlu światowego kobiety znajdują się na pierwszej linii frontu i odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu równej przyszłości ożywienia i dobrobytu.

 

W listopadzie 2018 roku ECSA i ETF wydały wspólną deklarację o zamiarze zwiększenia udziału kobiet w europejskiej żegludze. Obie te organizacje dołączyły do inicjatywy Komisji Europejskiej „Kobiety w transporcie – unijna platforma zmian” mającej na celu wzmocnienie zatrudnienia kobiet w sektorze transportu.

 

Partnerzy społeczni zaangażowali się w działania we wspólnym, współfinansowanym przez UE, projekcie WESS, który ma na celu przyczynienie się do Atrakcyjnego, Inteligentnego i Zrównoważonego Środowiska Pracy w unijnym sektorze żeglugi oraz wspieranie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności sektora – co jest szczególnie ważne gdy sektor stara się przezwyciężyć skutki COVID-19 – poprzez przyciągnięcie i zatrzymanie w pracy coraz większej ilości kobiet zarówno na lądzie, jak i na morzu.

 

„Widzimy, że coraz więcej firm rozumie, że różnorodność jest narzędziem zwiększającym konkurencyjność. Żegluga, tradycyjnie, jest branżą męską i nadszedł czas aby to zmienić. Możliwości, jakie może stworzyć zwiększenie liczby kobiet w pracy zarówno na lądzie, jak i na morzu, są  ogromne. Najsilniejszą metodą promowania tej branży wśród innych kobiet jest aktywne zaangażowanie w przekazywanie informacji o niej zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

„Na przykład w mojej firmie, Stena, równość płci jest priorytetem. Branżą żeglugowa musi stać się bardziej zróżnicowana, sprzyjająca włączeniu społecznemu, odporna oraz nowoczesna  i musi to nastąpić już teraz” – powiedział Claes Berglund, przewodniczący ECSA i dyrektor ds. publicznych i zrównoważonego rozwoju w Stenie.

 

„Prowadzonych jest wiele projektów mających na celu zwiększenie udziału kobiet w branży żeglugowej. ECSA jest dumna, że może, wraz z naszym partnerem społecznym ETF, przewodzić pracom na szczeblu UE i jestem zaszczycony, że mogę promować potrzebę sprawiedliwości, równości i integracji, które doprowadzą do większego udziału kobiet w żegludze” – podsumował Berglund.

 

„Międzynarodowy Dzień Kobiet stwarza globalną okazję aby docenić pracę kobiet w naszej gospodarce i w naszym życiu. Żegluga, jako światowa branża, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poszanowania praw kobiet – naszym obowiązkiem jest wykazanie żywotnej roli kobiet  i pilnej potrzeby dla stworzenia takiego środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać” – dodała Debbie Cavaldoro, szefowa działu politycznego i strategii w Nautilius International i ETF, które kierują projektem WESS.

 

„ETF jest dumna z tego, że współpracuje z ECSA aby zapewnić, że głosy marynarzy i kobiet na morzu znajdują się w centrum projektów, które wspierają rekrutację i zatrzymywanie większej liczby kobiet na morzu” – dodała.

„Wielokrotnie już udowodniono, że zróżnicowane miejsce pracy jest korzystne dla wszystkich i jest ważne, zarówno dla zespołu na statku, jak i każdego innego zespołu biurowego” – podsumowała Debbie Cavaldoro.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF (Europejska Federacja Transportowców) z dnia 08.03.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021
2021-03-30
Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach
2021-03-26
Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy
2021-03-19
Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)
2021-03-18
"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy
2021-03-17
Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim