Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek

2021-05-24

W dniu 21 maja br. związki zawodowe marynarzy, aby zapobiec po raz trzeci wymknięciu się spod kontroli kryzysu związanego ze zmianami załogi, wezwały rządy, szczególnie te związane z gospodarką morską, do poparcia powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19.

 

„Jeśli bogate kraje 8 czerwca, na posiedzeniu Rady TRIPS*, nie poprą zwolnień z patentów to nie tylko stracimy życie większej liczby marynarzy – ale także stracimy okazję do pozbycia się kryzysu związanego ze zmianą załogi i codziennego ryzyka jakie stwarza on dla niezbędnych łańcuchów dostaw” – powiedział David Heindel, przewodniczący Sekcji Marynarzy Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

 

ITF szacuje, że nadal około 200 000 międzynarodowych marynarzy, z powodu trwających rządowych restrykcji granicznych i ograniczeń w podróżowaniu,  jest zmuszonych do pracy na statkach poza swoimi kontraktami. Tysiące są na pokładzie od ponad roku. Wobec bezprecedensowego wybuchu epidemii Covid-19, która ogarnęła Indie i inne dostarczające marynarzy kraje, przemysł morski obawia się, że w ciągu kilku tygodni liczba marynarzy uwięzionych na statkach może się podwoić.

 

„Jesteśmy na rozdrożu. Jedną ze ścieżek jest umożliwienie powszechnego dostępu do szczepień dla wszystkich marynarzy przez wszystkich, którzy wykonują swoje obowiązki: rządy, związki zawodowe, biznes: jednocześnie i globalnie. Druga ze ścieżek jest rzeczywiście przerażająca: Covid na statkach, marynarze umierający w domu a ci na pokładach nie mogący zejść ze statku” – powiedział Heindel.

 

Państwa bandery muszą wzmocnić dwoje działania

 

„Jesteśmy u progu trzeciej fali kryzysu związanego ze zmianą załogi” – ostrzegł Heindel. „Teraz nadszedł czas na hojność i działania ze strony każdego rządu”.

„Musimy dopilnować aby marynarze pochodzący z różnych krajów byli traktowani priorytetowo przy szczepieniach, jako pracownicy kluczowi. Trzeba aby państwa portu oferowały szczepionki marynarzom odwiedzającym ich wybrzeża. Trzeba aby państwa bandery zaszczepiły wszystkich marynarzy na statkach noszących ich banderę.”

 

Heindel powiedział, że ITF z zadowoleniem przyjęła wiadomość, że rząd holenderski nawiązał współpracę z armatorami i lokalnymi związkami aby do polowy czerwca br. zaszczepić 49 000 marynarzy w holenderskich portach i na międzynarodowym lotnisku Schipol. Jednodawkowa szczepionka Janssen firmy Johnson & Johnson będzie bezpłatna dla marynarzy pracujących na statkach pod banderą holenderską lub pod holenderskim zarządem.

„Gratulacje dla holenderskiego rządu za przyjęcie odpowiedzialności za szczepienie marynarzy pływających na statkach pod ich banderą. Prowadzenie rejestru statków to nie okazja do zarobienia łatwych pieniędzy, to poważne zobowiązanie. Państwa bandery muszą dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i dobro marynarzy na swoich statkach. Holandia to rozumie i jest liderem w wypełnianiu swoich zobowiązań” – powiedział Heindel.

 

„Podobnie Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych pomaga doraźnie przedstawicielom przemysłu w szczepieniach marynarzy a w planach jest wprowadzenie programu pomocy załogom w portach, w których USA udostępnia szczepionki.”

 

Państwa portu muszą ponownie otworzyć granice dla międzynarodowych marynarzy i zaszczepić ich

 

Heindel powiedział, że niektóre rządy, po wcześniejszym zezwoleniu na zmiany załogi, ponownie wprowadzają restrykcje graniczne.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że rząd norweski ogłosił, że ponownie wprowadza kwarantannę dla marynarzy niezależnie od ich statusu Covid lub szczepień. Nadszedł czas aby rządy państw portu, zamiast cofać się i wprowadzać kolejne restrykcje, wprowadziły nowe i rozbudowane zielone pasy dla międzynarodowych marynarzy. Nadszedł czas aby powitali marynarzy i wykorzystali swoje porty jako ośrodki szczepień.”

 

„Zabezpieczenie światowego przemysłu żeglugowego wymaga światowej współpracy. Bogate kraje, które mają szeroki program szczepień powinny teraz skierować swoje wysiłki i zasoby na pomoc w szczepieniu tych kluczowych pracowników” – powiedział Heindel.

 

Związki zawodowe marynarzy pomagają w zwiększeniu wysiłków na rzecz szczepień

 

Związki zawodowe na świecie już zrobiły swoje aby pomóc w szczepieniu międzynarodowych marynarzy. Inspektorzy i koordynatorzy ITF współpracowali z lokalnymi związkami  i marynarskimi organizacjami charytatywnymi aby pomóc w dostarczeniu szczepionek w Stanach Zjednoczonych a afiliowane w ITF związki marynarzy naciskają na państwa portu aby rozszerzyć szczepienia na przypływające załogi:

 

W kwietniu  Nautilius wezwał Wielką Brytanię aby stała się międzynarodowym ośrodkiem szczepień dla marynarzy a Międzynarodowy Związek Marynarzy Kanady ostrzegł przed całkowitym zamknięciem przemysłu morskiego w kraju jeśli nie zostanie opracowany plan szybkiego szczepienia marynarzy.

 

W dniu 6 maja br. Inspektor ITF Barbara Shipley (International Seafarers’ Union – SIU) zabrała 9 członków załogi statku BW Canola na szczepienie w Newport News w Wirginii.

 

15 maja br. Inspektor Sam Levens (International Longshore and Warehouse Union- ILWU) pomógł zaszczepić 58 marynarzy w porcie Oakland w ośrodku tymczasowym. Obiekt ten powstał dzięki współpracy Międzynarodowego Centrum Morskiego, Departamentu Zdrowia Publicznego Alameda i wolontariuszy ze Związku Marynarzy Śródlądowych na Pacyfiku. Co tydzień szczepienia są również oferowane marynarzom w porcie Oakland w Seafarer’s Centre i na pokładach przypływających statków.

 

15 maja Inspektor Stefan Mueller (ILWU) zawiózł 21 członków załogi statku MT Cabo DeHornas  przebywających się w Międzynarodowym Centrum Marynarzy do zaszczepienia w departamencie zdrowia w Long Beach w Kaliforni.

               

12 maja Inspektor Shwe Aung (SIU)  pomógł indyjskiej załodze MT Bow Precision w terminalu Exxon aby otrzymała dawki szczepionek w Marynarskim Centrum w Houston.

 

13 maja  Międzynarodowy Związek Australii (MUA) z zadowoleniem przyjął pierwsze szczepienia dla międzynarodowych marynarzy w porcie Botany  w Nowej Południowej Walii i wezwał do rozszerzenia szczepień na cały kraj.

 

20 maja port Chaleston zatwierdził pilotażowy program dla marynarzy, którzy maja być zaszczepieni gdy przybywają via port Charleston i Centrum Marynarzy do terminalu Wando Welch. Uniwersytet Medyczny z Południowej Karoliny przekazał 500 szczepionek Johnson & Johnson dla programu, który rozpoczyna się 24 maja.  Dzięki pomocy Inspektora ITF Corey Connora (SIU) centrum zaszczepiło już 18 marynarzy.

 

W tym miesiącu kolejnych 84 marynarzy zostało zaszczepionych na wschodnim wybrzeżu USA w Międzynarodowych Centrach Marynarzy w Savannah i Brunswick’u w Georgii. 5 maja Inspektor ITF Eric White  (Marine Engineers’ Beneficial Association – MEBA) zabrał 5 marynarzy na szczepienia podczas wizyty w porcie na Florydzie.

 

*TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ) – Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – zawarte w 1994 roku przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS w zakresie ochrony własności intelektualnej. Jakakolwiek korzyść, udogodnienie, przywilej lub zwolnienie przyznane przez kraj członkowski TRIPS podmiotom innego kraju, będzie niezwłocznie i bezwarunkowo przyznane podmiotom wszystkich krajów-członków Porozumienia.

Porozumienie TRIPS reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej, tj. ochronę praw autorskich i pokrewnych, w tym ochronę programów komputerowych i zbiorów danych oraz ochronę wykonawców, producentów fonograficznych i organizacji nadawczych, patentów, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów, topografii układów scalonych a także ochronę poufnego know-how. Polska przystąpiła do porozumienia TRIPS w 1994 roku.

 

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 21.05.2021 roku

 

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu