Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Szczepienia marynarzy

2021-08-02

Od początku pandemii Covid-19 Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich (IMEC) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle współpracowały ze sobą, aby zapewnić marynarzom ochronę przed koronawirusem i kontynuować wymiany załogi przy minimalnych zakłóceniach.

 

Podczas pandemii to właśnie marynarze zapewniali że, pomimo ograniczeń, globalny łańcuch dostaw dostarczał towary i teraz zasadniczą sprawą jest, aby ci kluczowi pracownicy byli traktowani priorytetowo jeśli chodzi o szczepionki ratujące życie.

 

Kilka szczepionek ostało już dopuszczonych do obrotu w różnych krajach a kolejne regularnie uzyskują oficjalne zezwolenia.

 

Niektóre kraje już rozpoczęły kampanie masowych szczepień i jeśli pozwalają na to zapasy szczepią także zagranicznych marynarzy w swoich portach. W tych szczepieniach prym wiodą Stany Zjednoczone ale wkrótce dołączyły do nich między innymi Kanada, Belgia, Holandia, Niemcy, Cypr i Wielka Brytania.

 

W globalnej walce z Covid-19 szczepienia mają kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie IMEC i ITF zdecydowanie zalecają marynarzom zaszczepienie się  a także zwracają się do firm, aby zapewniły marynarzom, którzy chcą się zaszczepić, dokonanie tego tam, gdzie to jest możliwe.

 

Poniższe linki z Międzynarodowego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Morskiego (ICMA) oraz Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Ministerstwa Morskiego (NAMMA) zawierają wykaz miejsc, w których szczepionki są dostępne dla marynarzy:

ICMA: https://icma.as/vaccines/

NAMMA: https://namma.org/vaccines/

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 26.07.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2022-01-26
Informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2022-01-18
W 2022 roku priorytetem w sektorze morskim jest uznanie, poszanowanie i wdrożenie podstawowych praw socjalnych pracowników transportu wodnego na poziomie Unii Europejskiej (UE)
2021-12-17
Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron
2021-12-13
Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) mówi, że należy skończyć z nadużyciami wobec pracowników dorywczych
2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy