Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Szczepienia marynarzy

2021-08-02

Od początku pandemii Covid-19 Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich (IMEC) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle współpracowały ze sobą, aby zapewnić marynarzom ochronę przed koronawirusem i kontynuować wymiany załogi przy minimalnych zakłóceniach.

 

Podczas pandemii to właśnie marynarze zapewniali że, pomimo ograniczeń, globalny łańcuch dostaw dostarczał towary i teraz zasadniczą sprawą jest, aby ci kluczowi pracownicy byli traktowani priorytetowo jeśli chodzi o szczepionki ratujące życie.

 

Kilka szczepionek ostało już dopuszczonych do obrotu w różnych krajach a kolejne regularnie uzyskują oficjalne zezwolenia.

 

Niektóre kraje już rozpoczęły kampanie masowych szczepień i jeśli pozwalają na to zapasy szczepią także zagranicznych marynarzy w swoich portach. W tych szczepieniach prym wiodą Stany Zjednoczone ale wkrótce dołączyły do nich między innymi Kanada, Belgia, Holandia, Niemcy, Cypr i Wielka Brytania.

 

W globalnej walce z Covid-19 szczepienia mają kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie IMEC i ITF zdecydowanie zalecają marynarzom zaszczepienie się  a także zwracają się do firm, aby zapewniły marynarzom, którzy chcą się zaszczepić, dokonanie tego tam, gdzie to jest możliwe.

 

Poniższe linki z Międzynarodowego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Morskiego (ICMA) oraz Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Ministerstwa Morskiego (NAMMA) zawierają wykaz miejsc, w których szczepionki są dostępne dla marynarzy:

ICMA: https://icma.as/vaccines/

NAMMA: https://namma.org/vaccines/

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 26.07.2021 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii