Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów

2021-12-02

Informujemy, że Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi mi.in. Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", skierowała pismo do Ministra Finansów w sprawie pilnej publikacji Interpretacji Ogólnej dot. stosowania postanowień konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Norwegią.

Piłan treść wystąpienia znajduje się TUTAJ