Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Globalna grupa armatorów i związki zawodowe marynarzy uzgadniają nową trzyletnią umowę dotyczącą 'siatki bezpieczeństwa" płacy minimalnej

2022-05-19

Transport morski jest jedynym sektorem, w którym - od 1958 roku - istnieje formalnie uznana globalna płaca minimalna. Poniżej przedstawiono wynik wspólnych negocjacji w sprawie płacy minimalnej. Wszystkie liczby podane są w dolarach amerykańskich.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), agenda ONZ, po raz kolejny zwołała najnowszą rundę negocjacji pomiędzy armatorami  i związkami zawodowymi marynarzy z całego świata, koordynowaną  odpowiednio przez Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS) i Międzynarodową Federację Transportowców (ITF).

 

Zawarta umowa dotyczy stanowiska AB (od red. Starszego marynarza) i jest powszechnie uznawana przez światową społeczność żeglugową jako przyczyniająca się do godnej pracy i zatrudnienia marynarzy, wspierając ich i ich rodziny, uznając, że ogólne dobro marynarzy jest nierozerwalnie związane z ich dobrobytem ekonomicznym. Podczas poprzedniej rundy rozmów, zakończonej we wrześniu ubiegłego roku, armatorzy i marynarze uzgodnili, że do 1 lipca 2022 roku minimalna płaca będzie wynosić 648 dolarów.

 

Podczas ostatniej rundy negocjacji partnerzy społeczni uzgodnili strukturę nowej trzyletniej umowy i podwyżki do kwoty 673 USD od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2025 będą wprowadzane w następujący sposób:

658 USD na dzień 1 stycznia 2023 r.

666 USD na dzień 1 stycznia 2024 r.

673 USD na dzień 1 stycznia 2025 r.

 

Komentując przebieg negocjacji Charles Darr (Szwajcarskie Stowarzyszenie Armatorów), rzecznik armatorów, powiedział:

„Dla bezpiecznego i wydajnego przepływu światowego handlu globalna siła robocza marynarzy ma kluczowe znaczenie i należą oni do niedocenianych bohaterów pandemii. Ta umowa jest korzystna zarówno dla armatorów jaki i dla marynarzy.

Zapewnia równowagę miedzy wynagradzaniem marynarzy za ich niesamowity wkład w światową gospodarkę a jednocześnie zapewnia, że firmy żeglugowe są w stanie zachować zrównoważony rozwój i rentowność komercyjną, w świetle wielu wyzwań, przed którymi obecnie stoimy oraz wobec tych, które są jeszcze przed nami.”

 

Mark Dickinson (Nautilius International), rzecznik grupy marynarzy, dodał:

„Dzisiejsze porozumienie jest uznaniem dla ogromnego poświęcenia i profesjonalizmu mężczyzn i kobiet pracujących na morzu i jest kamieniem milowym wspólnego, historycznego,  partnerstwa społecznego osiągniętego pomiędzy marynarzami i armatorami. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat.

 Z niecierpliwością oczekujemy na dalszą współpracę z naszymi partnerami społecznymi w celu zapewnienia stabilności finansowej marynarzy na całym świecie.”

 

Uwagi od redaktorów

Minimum MOP jest okresowo weryfikowane przez Wspólną Komisję Morską MOP (Joint Maritime Commission – JMC), dwustronny organ MOP złożony z przedstawicieli pracodawców koordynowanych przez Międzynarodową Izbę Żeglugi (ISC) oraz przedstawicieli związków zawodowych marynarzy koordynowanych przez Międzynarodową Federację Transportowców (ITF). Globalna płaca minimalna MOP zostanie ponownie poddana przeglądowi przez Wspólną Komisje Morską MOP w 2025 roku.

Nautilius International jest afiliantem ITF. Mark Dickinson jest sekretarzm generalnym związku, który ma swoje oddziały w Wielkiej Brytanii, Holandii I Szwajcarii.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 18.05.2022 roku.

Aktualności, wydarzenia

2023-03-23
2 kwietnia w Warszawie w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przejdzie Marsz Papieski. Jesteśmy mu to winni!
2023-03-22
Banner z wizerunkiem św. Jana Pawła II zawisł na budynku Solidarności i Bazylice św. Brygidy w Gdańsku
2023-02-17
Wysyłamy pocztówki do Ambasady Białorusi
2023-01-30
Dubaj: dzięki ITF uwolniono kapitana statku Ocean Trader ale by odzyskać wolność musiał sprzedać dom
2023-01-26
Ukraina: konflikt wzmocnił solidarność
2023-01-12
Unijne regulacje ws. płacy minimalnej po myśli "Solidarności". Piotr Duda - to nasz duży sukces!
2022-12-22
Życzenia świąteczno-noworoczne
2022-12-09
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2022-12-08
W ważnych sprawach żeglugowcy mówią jednym głosem: należy utrzymać pakt związki-przemysł aby kontynuować ducha współpracy, podobnie jak to miało miejsce podczas pandemii
2022-10-20
Ankieta ws zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy
2022-10-07
Informacja z ZUS - wygaśnięcie porozumienia z instytucją norweską NAV ws ubezpieczenia polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą NIS
2022-08-19
Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws ubezpieczenia marynarzy zatrudnionych w Norwegii
2022-08-17
Umowa POL-NIS podpisana
2022-08-05
Pierwszy w historii ITF konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!
2022-07-09
Przesłanie na Niedzielę Morską przygotowane przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka - 10 lipca 2022 roku