Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Globalna grupa armatorów i związki zawodowe marynarzy uzgadniają nową trzyletnią umowę dotyczącą 'siatki bezpieczeństwa" płacy minimalnej

2022-05-19

Transport morski jest jedynym sektorem, w którym - od 1958 roku - istnieje formalnie uznana globalna płaca minimalna. Poniżej przedstawiono wynik wspólnych negocjacji w sprawie płacy minimalnej. Wszystkie liczby podane są w dolarach amerykańskich.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), agenda ONZ, po raz kolejny zwołała najnowszą rundę negocjacji pomiędzy armatorami  i związkami zawodowymi marynarzy z całego świata, koordynowaną  odpowiednio przez Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS) i Międzynarodową Federację Transportowców (ITF).

 

Zawarta umowa dotyczy stanowiska AB (od red. Starszego marynarza) i jest powszechnie uznawana przez światową społeczność żeglugową jako przyczyniająca się do godnej pracy i zatrudnienia marynarzy, wspierając ich i ich rodziny, uznając, że ogólne dobro marynarzy jest nierozerwalnie związane z ich dobrobytem ekonomicznym. Podczas poprzedniej rundy rozmów, zakończonej we wrześniu ubiegłego roku, armatorzy i marynarze uzgodnili, że do 1 lipca 2022 roku minimalna płaca będzie wynosić 648 dolarów.

 

Podczas ostatniej rundy negocjacji partnerzy społeczni uzgodnili strukturę nowej trzyletniej umowy i podwyżki do kwoty 673 USD od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2025 będą wprowadzane w następujący sposób:

658 USD na dzień 1 stycznia 2023 r.

666 USD na dzień 1 stycznia 2024 r.

673 USD na dzień 1 stycznia 2025 r.

 

Komentując przebieg negocjacji Charles Darr (Szwajcarskie Stowarzyszenie Armatorów), rzecznik armatorów, powiedział:

„Dla bezpiecznego i wydajnego przepływu światowego handlu globalna siła robocza marynarzy ma kluczowe znaczenie i należą oni do niedocenianych bohaterów pandemii. Ta umowa jest korzystna zarówno dla armatorów jaki i dla marynarzy.

Zapewnia równowagę miedzy wynagradzaniem marynarzy za ich niesamowity wkład w światową gospodarkę a jednocześnie zapewnia, że firmy żeglugowe są w stanie zachować zrównoważony rozwój i rentowność komercyjną, w świetle wielu wyzwań, przed którymi obecnie stoimy oraz wobec tych, które są jeszcze przed nami.”

 

Mark Dickinson (Nautilius International), rzecznik grupy marynarzy, dodał:

„Dzisiejsze porozumienie jest uznaniem dla ogromnego poświęcenia i profesjonalizmu mężczyzn i kobiet pracujących na morzu i jest kamieniem milowym wspólnego, historycznego,  partnerstwa społecznego osiągniętego pomiędzy marynarzami i armatorami. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat.

 Z niecierpliwością oczekujemy na dalszą współpracę z naszymi partnerami społecznymi w celu zapewnienia stabilności finansowej marynarzy na całym świecie.”

 

Uwagi od redaktorów

Minimum MOP jest okresowo weryfikowane przez Wspólną Komisję Morską MOP (Joint Maritime Commission – JMC), dwustronny organ MOP złożony z przedstawicieli pracodawców koordynowanych przez Międzynarodową Izbę Żeglugi (ISC) oraz przedstawicieli związków zawodowych marynarzy koordynowanych przez Międzynarodową Federację Transportowców (ITF). Globalna płaca minimalna MOP zostanie ponownie poddana przeglądowi przez Wspólną Komisje Morską MOP w 2025 roku.

Nautilius International jest afiliantem ITF. Mark Dickinson jest sekretarzm generalnym związku, który ma swoje oddziały w Wielkiej Brytanii, Holandii I Szwajcarii.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 18.05.2022 roku.