Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Marynarza 2023!

2023-06-26

W dniu wczorajszym był Międzynarodowy Dzień Marynarzy a światowym tematem morskim na rok 2023 jest MARPOL: międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.

Marynarze odgrywają wyjątkową rolę i aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska morskiego.

 

Korzystając z okazji i w związku z opublikowaniem 1 czerwca propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rewizji dyrektywy UE w sprawie zanieczyszczeń pochodzących ze statków, ponownie prosimy o zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy w razie wypadku morskiego.

 

Marynarze mają prawo podejmować swoją pracę bez obawy, że zostaną potraktowani niesprawiedliwie lub, co gorsza, zatrzymani bez możliwości skorzystania z sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości i reprezentacji.

 

Szczęśliwego Dnia Marynarzy z czystymi oceanami dla zrównoważonej przyszłości dla całej ludzkości!

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF (Europejska Federacja Transportowców) z dnia 25.06.2023 roku.