Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej

2023-07-13

Trwają konsultacje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie książeczki żeglarskiej.

Strona  Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca: FZZMiR, Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” i OZZOiM negatywnie oceniła projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie książeczki żeglarskiej.

Jednocześnie Strona  Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego podtrzymała swoje stanowisko w sprawie konieczności ratyfikacji przez Polskę Konwencji MOP nr 185 dotyczącej krajowych dowodów tożsamości marynarzy.

Strona  Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego uważa, że projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej powinien zostać dostosowany do wymogów Konwencji MOP nr 185 tak aby w każdej chwili możliwa była jej ratyfikacja. Takie rozwiązanie zabezpieczałoby polskich marynarzy. 

Aktualności, wydarzenia

2023-09-15
Pół roku trudnych negocjacji - mamy to!
2023-09-14
Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 6/23 ws. udziału w wyborach parlamentarnych i referendum
2023-07-13
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książeczki żeglarskiej
2023-07-13
Konkurs fotograficzny ITF - Życie na morzu 2023
2023-06-26
Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Marynarza 2023!
2023-06-16
Wystąpienie Sekretarza Generalnego ITF Stephena Cottona na 111 dorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
2023-06-02
Andrzej Kościk Przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2023-05-12
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas, że obywatel Polski posiadający ważny paszport, w tym marynarze zamierzający zejść na ląd, są uprawnieni do bezwizowego wjazdu oraz przebywania na terytorium Brazylii przez okres 90 dni.
2023-04-25
Zmiany w Brazylii, które mogą dotknąć polskich marynarzy
2023-04-14
Dzięki armatorom i związkom zawodowym marynarze i rybacy na statkach skorzystają z nowego przewodnika medycznego
2023-03-30
Rządy musza wyciągnąć wnioski z pandemii - raport morski
2023-03-23
2 kwietnia w Warszawie w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przejdzie Marsz Papieski. Jesteśmy mu to winni!
2023-03-22
Banner z wizerunkiem św. Jana Pawła II zawisł na budynku Solidarności i Bazylice św. Brygidy w Gdańsku
2023-02-17
Wysyłamy pocztówki do Ambasady Białorusi
2023-01-30
Dubaj: dzięki ITF uwolniono kapitana statku Ocean Trader ale by odzyskać wolność musiał sprzedać dom