Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zatrudnienie i jakość w transporcie

2018-10-30

Europejscy pracownicy transportu są atakowani z każdej strony, zmagają się z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem społecznym i często wyzyskiem. Rezultatem tego jest: utrata zatrudnienia, słabe warunki pracy, niepewne umowy o pracę i niskie wynagrodzenia. Można to zmienić. Pracownicy transportu w Europe łączą siły. Domagają się aby pracodawcy i politycy podjęli działania w kierunku tworzenia godnych i bezpiecznych miejsc pracy w europejskim transporcie.

Transport napędza Europę. Wszyscy jesteśmy zależni od usług transportowych zarówno w celach turystycznych jak i handlowych, w których pracują miliony Europejczyków.

Niestety transport europejski jest w niebezpieczeństwie. Nieuczciwa konkurencja i szemrane interesy negatywnie wpływają na jakość usług, przywileje pracownicze co dalej wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Wizja Związków Zawodowych na transport w Europie:

- politycy i władza rządząca powinni wspierać wysoką jakość usług transportowych, a nie skupiać się  na obniżaniu kosztów,

- przepisy powinny chronić pracowników transportu jak i działalność transportową przed nieuczciwą konkurencją,

- nowa instytucja w UE – Europejski Urząd Pracy – powinien posiadać możliwość kontrolowania i zatrzymywania nadużyć wobec migrujących pracowników,

- system transportu publicznego powinien być wzmocniony aby był w stanie zaoferować, osiągalny dla kieszeni, dobry jakościowo zakres usług,

- należy zatrzymać przemoc w pracy opartą o różnicę płci – pasażerowie, pracownicy, menadżerowie powinny ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

 

Dla nas marynarzy jest to bardzo ważna kampania ze względu na fakt, iż pogoń za obniżaniem kosztów pracy poprzez wymianę załóg na tańsze jak i redukcją kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na nasze godziny pracy, przemęczenie jak i na warunki socjalne na statkach są nam dobrze znane. Jesteśmy mocno dotknięci przez globalizację rynku pracy, a statki są naszym drugim domem przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat naszej kariery zawodowej.

W pojedynkę nie jesteśmy w stanie rozwiązać braku gwarancji dobrej jakości pracy jak i trendów ogólnoświatowych. Tylko poprzez tego typu kampanie i działalność Związków Zawodowych w postaci ETF z główną siedzibą w Brukseli może wpływać na ustawodawstwo UE, które zapewni nam bezpieczną i godną pracę.

T.L.

wkróce więcej informacji

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu