Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zatrudnienie i jakość w transporcie

2018-10-30

Europejscy pracownicy transportu są atakowani z każdej strony, zmagają się z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem społecznym i często wyzyskiem. Rezultatem tego jest: utrata zatrudnienia, słabe warunki pracy, niepewne umowy o pracę i niskie wynagrodzenia. Można to zmienić. Pracownicy transportu w Europe łączą siły. Domagają się aby pracodawcy i politycy podjęli działania w kierunku tworzenia godnych i bezpiecznych miejsc pracy w europejskim transporcie.

Transport napędza Europę. Wszyscy jesteśmy zależni od usług transportowych zarówno w celach turystycznych jak i handlowych, w których pracują miliony Europejczyków.

Niestety transport europejski jest w niebezpieczeństwie. Nieuczciwa konkurencja i szemrane interesy negatywnie wpływają na jakość usług, przywileje pracownicze co dalej wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Wizja Związków Zawodowych na transport w Europie:

- politycy i władza rządząca powinni wspierać wysoką jakość usług transportowych, a nie skupiać się  na obniżaniu kosztów,

- przepisy powinny chronić pracowników transportu jak i działalność transportową przed nieuczciwą konkurencją,

- nowa instytucja w UE – Europejski Urząd Pracy – powinien posiadać możliwość kontrolowania i zatrzymywania nadużyć wobec migrujących pracowników,

- system transportu publicznego powinien być wzmocniony aby był w stanie zaoferować, osiągalny dla kieszeni, dobry jakościowo zakres usług,

- należy zatrzymać przemoc w pracy opartą o różnicę płci – pasażerowie, pracownicy, menadżerowie powinny ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

 

Dla nas marynarzy jest to bardzo ważna kampania ze względu na fakt, iż pogoń za obniżaniem kosztów pracy poprzez wymianę załóg na tańsze jak i redukcją kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na nasze godziny pracy, przemęczenie jak i na warunki socjalne na statkach są nam dobrze znane. Jesteśmy mocno dotknięci przez globalizację rynku pracy, a statki są naszym drugim domem przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat naszej kariery zawodowej.

W pojedynkę nie jesteśmy w stanie rozwiązać braku gwarancji dobrej jakości pracy jak i trendów ogólnoświatowych. Tylko poprzez tego typu kampanie i działalność Związków Zawodowych w postaci ETF z główną siedzibą w Brukseli może wpływać na ustawodawstwo UE, które zapewni nam bezpieczną i godną pracę.

T.L.

wkróce więcej informacji