Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Przedstawiciele KSMMiR NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Realizacja Programu Naprawczego PŻM.

2018-11-19

Posiedzenie Komisji odbyło się 7 listopada br. w gmachu Sejmu RP. Z ramienia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w posiedzeniu uczestniczył Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady, Jacek Kramarczyk - członek Prezydium Rady i Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" przy PŻM, Remigiusz Rymaszewski - członek Rady i Z-ca Przewodniczącego KM NSZZ "Solidarność" przy PŻM oraz Kazimierz Sikora - członek Prezydium Rady i Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" przy PŻB S.A.

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), informując o realizacji procesu restrukturyzacji Polskiej Żeglugi Morskiej, powiedział m.in. o zawieszeniu działalności przez radę pracowniczą, powołaniu zarządu komisarycznego i przystąpieniu do programu naprawczego. Minister podkreślił, że Zarząd Komisaryczny miał się skupić na działalności operacyjnej, żeby ta działalność była dodatnia. Minister Marek Gróbarczyk omówił główne założenia programu naprawczego m.in.: PŻM pozostaje przedsiębiorstwem państwowym, pozyskanie stabilnego finansowania, maksymalna redukacja kosztów mająca poprawić stan finansowy przedsiębiorstwa.

Waldemar Stawski – Szef Biura w PŻM i Alicja Węgrzyn – V-ce Prezes Żeglugi Polskiej S.A. odpowiedzieli na szczegółowe pytania posłów dot. programu naprawczego.

Członek Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność i Z-ca Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” przy PŻM Remigiusz Rymaszewski stwierdził, że marynarze na statkach w PŻM nie mają opłaconych składek na NFZ ani ZUS. Program naprawczy polegał m.in. na obniżeniu wynagrodzeń marynarzy o około 30%. Powiedział o kryzysie kadrowym wśród marynarzy – odchodzenie dobrych fachowców z floty PŻM. Zapytał czy celem finalnym programu naprawczego jest pozbycie się polskiego marynarza i zastąpienie go obcym.

Andrzej Kościk – Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” zabrał głos w sprawie warunków pracy i płacy polskich marynarzy zatrudnionych na promach. Przypomniał, że układy zbiorowe pracy określające warunki wynagrodzenia i etatyzacji na polskich promach podlegają akceptacji przez ITF – Międzynarodową Federację Transportowców i szwedzkie związki zawodowe.

Poinformował Komisję Sejmową, że 5 listopada br. w PŻM odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Armatorów Polskich (PŻM, PŻB i Euroafrica) z przedstawicielami szwedzkich i polskich związków zawodowych marynarzy. A.Kościk podkreślił, że ze względu na silną konkurencję na Morzu Bałtyckim, zagrożenia związane z dumpingiem socjalnym, akceptowany przez ITF układ zbiorowy pracy chroni polskich marynarzy i interesy polskich armatorów.

Minister Marek Gróbarczyk, dziękując związkom zawodowym za porozumienie oraz pracownikom PŻM za "wyrzeczenie", które "uratowało to przedsiębiorstwo" zapewnił, że "taki stan nie może trwać długo". "Nie ulega w ogóle kwestii, że poradzimy sobie z tym (…), jednak jest to zależne od przychodów przedsiębiorstwa" – powiedział M.Gróbarczyk. Dodał, że polityka ministerstwa będzie dążyła do tego, aby "wynagrodzenia cały czas wzrastały".

Aktualności, wydarzenia

2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.