Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Przedstawiciele KSMMiR NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Realizacja Programu Naprawczego PŻM.

2018-11-19

Posiedzenie Komisji odbyło się 7 listopada br. w gmachu Sejmu RP. Z ramienia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w posiedzeniu uczestniczył Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady, Jacek Kramarczyk - członek Prezydium Rady i Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" przy PŻM, Remigiusz Rymaszewski - członek Rady i Z-ca Przewodniczącego KM NSZZ "Solidarność" przy PŻM oraz Kazimierz Sikora - członek Prezydium Rady i Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" przy PŻB S.A.

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), informując o realizacji procesu restrukturyzacji Polskiej Żeglugi Morskiej, powiedział m.in. o zawieszeniu działalności przez radę pracowniczą, powołaniu zarządu komisarycznego i przystąpieniu do programu naprawczego. Minister podkreślił, że Zarząd Komisaryczny miał się skupić na działalności operacyjnej, żeby ta działalność była dodatnia. Minister Marek Gróbarczyk omówił główne założenia programu naprawczego m.in.: PŻM pozostaje przedsiębiorstwem państwowym, pozyskanie stabilnego finansowania, maksymalna redukacja kosztów mająca poprawić stan finansowy przedsiębiorstwa.

Waldemar Stawski – Szef Biura w PŻM i Alicja Węgrzyn – V-ce Prezes Żeglugi Polskiej S.A. odpowiedzieli na szczegółowe pytania posłów dot. programu naprawczego.

Członek Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność i Z-ca Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” przy PŻM Remigiusz Rymaszewski stwierdził, że marynarze na statkach w PŻM nie mają opłaconych składek na NFZ ani ZUS. Program naprawczy polegał m.in. na obniżeniu wynagrodzeń marynarzy o około 30%. Powiedział o kryzysie kadrowym wśród marynarzy – odchodzenie dobrych fachowców z floty PŻM. Zapytał czy celem finalnym programu naprawczego jest pozbycie się polskiego marynarza i zastąpienie go obcym.

Andrzej Kościk – Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” zabrał głos w sprawie warunków pracy i płacy polskich marynarzy zatrudnionych na promach. Przypomniał, że układy zbiorowe pracy określające warunki wynagrodzenia i etatyzacji na polskich promach podlegają akceptacji przez ITF – Międzynarodową Federację Transportowców i szwedzkie związki zawodowe.

Poinformował Komisję Sejmową, że 5 listopada br. w PŻM odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Armatorów Polskich (PŻM, PŻB i Euroafrica) z przedstawicielami szwedzkich i polskich związków zawodowych marynarzy. A.Kościk podkreślił, że ze względu na silną konkurencję na Morzu Bałtyckim, zagrożenia związane z dumpingiem socjalnym, akceptowany przez ITF układ zbiorowy pracy chroni polskich marynarzy i interesy polskich armatorów.

Minister Marek Gróbarczyk, dziękując związkom zawodowym za porozumienie oraz pracownikom PŻM za "wyrzeczenie", które "uratowało to przedsiębiorstwo" zapewnił, że "taki stan nie może trwać długo". "Nie ulega w ogóle kwestii, że poradzimy sobie z tym (…), jednak jest to zależne od przychodów przedsiębiorstwa" – powiedział M.Gróbarczyk. Dodał, że polityka ministerstwa będzie dążyła do tego, aby "wynagrodzenia cały czas wzrastały".

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu