Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF: tragiczna śmierć marynarza dowodzi, że mocowanie ładunku to praca dla portowców

2018-11-21

Przedstawiciele ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) przekazali najszczersze wyrazy współczucia rodzinie marynarza, który zginął w Dublinie, w Irlandii, podczas mocowania i zabezpieczania kontenerów oraz stwierdzili, że ten przypadek dowodzi, jak ważne jest to aby tego rodzaju praca była wykonywana przez portowców a nie przez marynarzy.

Dennis Gomez Regan, z Filipin, zmarł 14 listopada br., po tym jak przy nabrzeżu Southbank,  został uderzony kontenerem podczas operacji jego podnoszenia i mocowania. Był na pokładzie statku m/v Francop pływającego pod „tanią banderą”.

Koordynator ITF, Jacqueline Smith powiedziała:„ nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z załogi Dennisa Gomeza Regana. Ale żeby było jasne, uważamy, że on nigdy nie powinien być postawiony w tak niebezpiecznej sytuacji.

„Kiedy statek wpływa do portu, marynarze na pokładzie mają swoją pracę, mają zadbać o jego utrzymanie w dobrym stanie i mają odpoczywać. Ostatnią rzeczą, którą powinni robić jest wykonywanie tak trudnej i niebezpiecznej pracy jaką jest mocowanie i zabezpieczanie kontenerów. Ta praca powinna być pozostawiona portowcom, którzy są do niej przeszkoleni i mają doświadczenie jak to robić bezpiecznie.”

Przedstawiciel Sekcji Dokerów ITF, Peter Lahay dodał: „to oczywiste dla ITF, że lepiej dla portowców i marynarzy aby prace te były wykonywane przez portowców. Mocowanie to praca dla dokerów i kropka! Musimy położyć kres działalności pozbawionych skrupułów armatorów i operatorów portowych, którzy wywierają presję na marynarzach aby zmusić ich do mocowania i zabezpieczania ładunków. Mam nadzieję, że wyciągną wnioski z tej tragedii i zmienią swoje postępowanie – jeśli nie, to więcej marynarzy może zostać poważnie rannych lub zginąć. W tej sprawie oczekujemy na raport i zalecenia ze strony władz irlandzkich.”

(Więcej informacji na temat kampanii ITF dotyczącej mocowania ładunków można znaleźć na stronie: www.itfglobal.org/en/transport-sectors/dockers/in-focus/reclaiming-lashing

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu