Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF: tragiczna śmierć marynarza dowodzi, że mocowanie ładunku to praca dla portowców

2018-11-21

Przedstawiciele ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) przekazali najszczersze wyrazy współczucia rodzinie marynarza, który zginął w Dublinie, w Irlandii, podczas mocowania i zabezpieczania kontenerów oraz stwierdzili, że ten przypadek dowodzi, jak ważne jest to aby tego rodzaju praca była wykonywana przez portowców a nie przez marynarzy.

Dennis Gomez Regan, z Filipin, zmarł 14 listopada br., po tym jak przy nabrzeżu Southbank,  został uderzony kontenerem podczas operacji jego podnoszenia i mocowania. Był na pokładzie statku m/v Francop pływającego pod „tanią banderą”.

Koordynator ITF, Jacqueline Smith powiedziała:„ nasze myśli są z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z załogi Dennisa Gomeza Regana. Ale żeby było jasne, uważamy, że on nigdy nie powinien być postawiony w tak niebezpiecznej sytuacji.

„Kiedy statek wpływa do portu, marynarze na pokładzie mają swoją pracę, mają zadbać o jego utrzymanie w dobrym stanie i mają odpoczywać. Ostatnią rzeczą, którą powinni robić jest wykonywanie tak trudnej i niebezpiecznej pracy jaką jest mocowanie i zabezpieczanie kontenerów. Ta praca powinna być pozostawiona portowcom, którzy są do niej przeszkoleni i mają doświadczenie jak to robić bezpiecznie.”

Przedstawiciel Sekcji Dokerów ITF, Peter Lahay dodał: „to oczywiste dla ITF, że lepiej dla portowców i marynarzy aby prace te były wykonywane przez portowców. Mocowanie to praca dla dokerów i kropka! Musimy położyć kres działalności pozbawionych skrupułów armatorów i operatorów portowych, którzy wywierają presję na marynarzach aby zmusić ich do mocowania i zabezpieczania ładunków. Mam nadzieję, że wyciągną wnioski z tej tragedii i zmienią swoje postępowanie – jeśli nie, to więcej marynarzy może zostać poważnie rannych lub zginąć. W tej sprawie oczekujemy na raport i zalecenia ze strony władz irlandzkich.”

(Więcej informacji na temat kampanii ITF dotyczącej mocowania ładunków można znaleźć na stronie: www.itfglobal.org/en/transport-sectors/dockers/in-focus/reclaiming-lashing

Aktualności, wydarzenia

2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.