Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Decyzja norweskiego rządu o nieprzeflagowywaniu statków Color Line zabezpiecza miejsca pracy 700 norweskim marynarzom

2018-11-23

Rząd norweski odrzucił możliwość przeflagowania statków Color Line pod banderę NIS (Norwegian International Ship Register). To znaczące i ciężko wywalczone zwycięstwo norweskich marynarzy i trwającej kampanii kabotażowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców).

Afiliant ITF, Norweski Związek Zawodowy Marynarzy (NSU) wygrał walkę o utrzymanie statków w Norweskim Rejestrze Statków (Norwegian Ordinary Ship Register – NOR), zabezpieczając tym samym miejsca pracy oraz utrzymanie warunków pracy i płacy dla 700 norweskich marynarzy.

Przewodniczący NSU, Johnny Hansen, powiedział ITF: „ To zwycięstwo wszystkich tych dzielnych marynarzy, którzy robili wszystko co możliwe aby pokazać solidarność ruchu pracowniczego i rodziny ITF. Nacisk ze strony międzynarodowych związków zawodowych przyniósł efekty. Ten wynik oznacza, że Color Line – osiągające znaczne zyski przedsiębiorstwo żeglugowe – nie może zastąpić krajowych marynarzy tańszymi pracownikami zagranicznymi”.

„Chcielibyśmy podziękować pracownikom Color Line i ich rodzinom a także Ronny Oksnes i Sp og Roodt, którzy wspomogli naszą walkę na każdym jej etapie oraz liderom politycznym, którzy pomogli nam zapewnić zwycięstwo.”

„To duży sukces naszych marynarzy i naszego kraju. Egzekwowanie i utrzymanie kabotażu zabezpiecza nasze strategiczne interesy, zapewnia miejsca pracy, przynosi ekonomiczne korzyści przy jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa narodowego i ochronie środowiska „ – powiedział Johnny Hansen.

Jim Given, przewodniczący ds. kabotażu ITF pogratulował NSU i wszystkim norweskim marynarzom zatrudnionym w Color Line: „Rząd był gotowy by zezwolić Color Line na przeflagowanie ich statków pod banderę NIS, niszcząc tym samym życie 700 norweskich marynarzy ale związek walczył i w efekcie udało  mu się ocalić wszystkie miejsca pracy”.

„Jesteśmy dumni ze współpracy z NSU, Johnny Hansen’em, Ronny Osknes’em i wszystkimi innymi z kierownictwa NSU, którzy ciężko pracowali na ten sukces. Świat obserwował waszą walkę i wasze zwycięstwo w sprawie kabotażu„ – powiedział Jim Given.

 

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu