Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wniosek strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy

2019-01-02

Strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM

zwróciła się z wnioskiem do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) o przedstawienie jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Zespołu Trójstronnego, dokumentów wyszczególnionych poniżej.

1.         Projektu zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych dla marynarzy, w oparciu o założenia omawiane na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego oraz innych spotkaniach w Ministerstwie. Według docierających informacji, na 1 tydzień grudnia 2018 roku, projekt nie istnieje, a Polska nadal nie wypełnia postanowień Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu, ratyfikowanej w 2013 roku. Ten dokument, według zapowiedzi Ministerstwa z kwietnia 2018 roku, ma trafić do Rady Ministrów w pierwszym kwartale 2019 roku.

2.         Projektu zmian w przepisach wprowadzających w życie założenia z prac Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczące systemu podatkowego dla marynarzy (zarówno dla marynarzy pracujących pod polską, jak i obcą banderą – UE/EOG), a obejmujących między innymi:

a.         zaliczenia dni podróży marynarza na statek i ze statku w postaci 2 dni dla każdego z tych zdarzeń,

b.         zaliczenia dni zwolnienia chorobowego,

c.         zaliczenia czasu szkoleń zawodowych,

d.         wprowadzenia 2-letniego systemu rozliczeniowego dla 183 dni,

e.         stworzenia rozwiązań podatkowych dla marynarzy którzy utracili pracę i pozostają bezrobotni,

f.         przyjęcia rozwiązań pozwalającym na włączenie do systemu marynarzy zatrudnianych na promach, holownikach, jednostkach SAR, statkach zatrudnionych w serwisie portowym, czy statkach urzędów morskich,

Strona pracowników stwierdziała, że bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z tymi dokumentami strony ponownie będą dyskutowały jedynie o założeniach i  nie będzie żadnego postępu. Ponadto strona pracowników poinformowała, że na pytanie zadane telefonicznie przez przedstawiciela jednego ze związków zawodowych w Departamencie Gospodarki Morskiej: czy jest jakikolwiek plan dotyczący dalszych prac nad systemem podatkowo – ubezpieczeniowym dla polskich marynarzy pracujących u armatorów zagranicznych, uzyskano odpowiedź: „nie, nie ma planu”.

Strona pracowników zwróciła się również do MGMiŻŚ o przekazanie informacji, czy wypracowane w ramach Zespołu Trójstronnego założenia rozwiązań dot. ZUS oraz PIT zostały wpisane do wykazu prac Rządu, by móc rozpocząć ich procedowanie, tj. wysłanie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. (informacje z 24.09.2018 od Pana Pawła Krężla, iż MGMiŻŚ czeka na taki wpis).

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...