Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wniosek strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy

2019-01-02

Strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM

zwróciła się z wnioskiem do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) o przedstawienie jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Zespołu Trójstronnego, dokumentów wyszczególnionych poniżej.

1.         Projektu zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych dla marynarzy, w oparciu o założenia omawiane na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego oraz innych spotkaniach w Ministerstwie. Według docierających informacji, na 1 tydzień grudnia 2018 roku, projekt nie istnieje, a Polska nadal nie wypełnia postanowień Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu, ratyfikowanej w 2013 roku. Ten dokument, według zapowiedzi Ministerstwa z kwietnia 2018 roku, ma trafić do Rady Ministrów w pierwszym kwartale 2019 roku.

2.         Projektu zmian w przepisach wprowadzających w życie założenia z prac Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczące systemu podatkowego dla marynarzy (zarówno dla marynarzy pracujących pod polską, jak i obcą banderą – UE/EOG), a obejmujących między innymi:

a.         zaliczenia dni podróży marynarza na statek i ze statku w postaci 2 dni dla każdego z tych zdarzeń,

b.         zaliczenia dni zwolnienia chorobowego,

c.         zaliczenia czasu szkoleń zawodowych,

d.         wprowadzenia 2-letniego systemu rozliczeniowego dla 183 dni,

e.         stworzenia rozwiązań podatkowych dla marynarzy którzy utracili pracę i pozostają bezrobotni,

f.         przyjęcia rozwiązań pozwalającym na włączenie do systemu marynarzy zatrudnianych na promach, holownikach, jednostkach SAR, statkach zatrudnionych w serwisie portowym, czy statkach urzędów morskich,

Strona pracowników stwierdziała, że bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z tymi dokumentami strony ponownie będą dyskutowały jedynie o założeniach i  nie będzie żadnego postępu. Ponadto strona pracowników poinformowała, że na pytanie zadane telefonicznie przez przedstawiciela jednego ze związków zawodowych w Departamencie Gospodarki Morskiej: czy jest jakikolwiek plan dotyczący dalszych prac nad systemem podatkowo – ubezpieczeniowym dla polskich marynarzy pracujących u armatorów zagranicznych, uzyskano odpowiedź: „nie, nie ma planu”.

Strona pracowników zwróciła się również do MGMiŻŚ o przekazanie informacji, czy wypracowane w ramach Zespołu Trójstronnego założenia rozwiązań dot. ZUS oraz PIT zostały wpisane do wykazu prac Rządu, by móc rozpocząć ich procedowanie, tj. wysłanie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. (informacje z 24.09.2018 od Pana Pawła Krężla, iż MGMiŻŚ czeka na taki wpis).

Aktualności, wydarzenia

2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?