Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wniosek strony pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ubezpieczeń i podatków polskich marynarzy

2019-01-02

Strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca: Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM

zwróciła się z wnioskiem do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) o przedstawienie jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Zespołu Trójstronnego, dokumentów wyszczególnionych poniżej.

1.         Projektu zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych dla marynarzy, w oparciu o założenia omawiane na posiedzeniach Zespołu Trójstronnego oraz innych spotkaniach w Ministerstwie. Według docierających informacji, na 1 tydzień grudnia 2018 roku, projekt nie istnieje, a Polska nadal nie wypełnia postanowień Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu, ratyfikowanej w 2013 roku. Ten dokument, według zapowiedzi Ministerstwa z kwietnia 2018 roku, ma trafić do Rady Ministrów w pierwszym kwartale 2019 roku.

2.         Projektu zmian w przepisach wprowadzających w życie założenia z prac Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczące systemu podatkowego dla marynarzy (zarówno dla marynarzy pracujących pod polską, jak i obcą banderą – UE/EOG), a obejmujących między innymi:

a.         zaliczenia dni podróży marynarza na statek i ze statku w postaci 2 dni dla każdego z tych zdarzeń,

b.         zaliczenia dni zwolnienia chorobowego,

c.         zaliczenia czasu szkoleń zawodowych,

d.         wprowadzenia 2-letniego systemu rozliczeniowego dla 183 dni,

e.         stworzenia rozwiązań podatkowych dla marynarzy którzy utracili pracę i pozostają bezrobotni,

f.         przyjęcia rozwiązań pozwalającym na włączenie do systemu marynarzy zatrudnianych na promach, holownikach, jednostkach SAR, statkach zatrudnionych w serwisie portowym, czy statkach urzędów morskich,

Strona pracowników stwierdziała, że bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z tymi dokumentami strony ponownie będą dyskutowały jedynie o założeniach i  nie będzie żadnego postępu. Ponadto strona pracowników poinformowała, że na pytanie zadane telefonicznie przez przedstawiciela jednego ze związków zawodowych w Departamencie Gospodarki Morskiej: czy jest jakikolwiek plan dotyczący dalszych prac nad systemem podatkowo – ubezpieczeniowym dla polskich marynarzy pracujących u armatorów zagranicznych, uzyskano odpowiedź: „nie, nie ma planu”.

Strona pracowników zwróciła się również do MGMiŻŚ o przekazanie informacji, czy wypracowane w ramach Zespołu Trójstronnego założenia rozwiązań dot. ZUS oraz PIT zostały wpisane do wykazu prac Rządu, by móc rozpocząć ich procedowanie, tj. wysłanie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. (informacje z 24.09.2018 od Pana Pawła Krężla, iż MGMiŻŚ czeka na taki wpis).