Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...

2019-01-31

Żegluga promowa i pilnowanie standardów pracy na promach i w portach było tematem dwudniowej międzynarodowej konferencji (Conference of TEN), która odbyła się w dniach 29 i 30 stycznia br. w Sali BHP w Gdańsku. Uczestniczyli w niej reprezentanci związków zawodowych marynarzy i portowców z dziesięciu państw nadbałtyckich: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji. Polskę reprezentowali przedstawiciele czterech polskich związków zawodowych afiliowanych w Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF): Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ "Solidarność", Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy.

W konferencji uczestniczyli również Krzysztof Dośla - przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", Adam Mazurkiewicz - Koordynator ITF w Polsce, Grzegorz Daleki - Inspektor ITF w portach Gdynia/Gdańsk i Philippe Alfonso - sekretarz polityczny transportu morskiego Europejskiej Federacji Transportowców (ETF).

Troska o standardy pracy jest o tyle pilna, że wchodzą na Bałtyk armatorzy i operatorzy promowi, konkurując przez dumping socjalny. Korzystając z komunikacji promowej pamiętajmy, że  zwracanie uwagi na warunki pracy i płacy wpływa na komfort pasażerów i bezpieczeństwo żeglugi.

- Spotkanie związkowych reprezentantów marynarzy i portowców z krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego było okazją, aby każdy z przedstawicieli przedstawił sprawozdanie, raportując o problemach i rozwiązaniach w działalności żeglugi promowej. Powołaliśmy grupę roboczą, która ma monitorować warunki pracy i płacy na promach kursujących na Bałtyku i alarmować w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego, jeśli ktoś chce zaoszczędzić na standardach pracy. Mamy pilnować i nie dopuszczać do ich obniżania i oszczędzania na płacach – mówi Andrzej Kościk, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ ”Solidarność”.

Uczestnicy konferencji przyjęli jednogłośnie rezolucję, która popiera NSZZ „Solidarność” w walce o prawa pracownicze i związkowe w Gdynia Container Terminal S.A.

CoTCoTCoTCoTCoT

Aktualności, wydarzenia