Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.

2019-02-05

W trakcie międzynarodowej konferencji (Conference of TEN), która odbyła się w dniach 29 i 30 stycznia br. w Sali BHP w Gdańsku, uczestnicy przyjęli jednogłośnie rezolucję, która popiera NSZZ "Solidarność" w walce o prawa pracownicze i związkowe w Gdynia Container Terminal S.A.

REZOLUCJA

WSPIERAJĄCA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” W GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A.

Związki zawodowe dokerów i marynarzy z krajów bałtyckich (3F Transport Section, CO-SEA, Estonian Seamen’s Independent Union, Finnish Seafarers’ Union, Latvian Seafarers’ Union of Merchant Fleet, Lithuanian Seafarers’ Union, Maritime Officers’ Association, National Maritime Section NSZZ “Solidarność”, National Section of Port Workers NSZZ “Solidarność”, Norwegian Seafarers’ Union, NUME, Polish Seafarers’ Union, Seafarers Union of Russia, Seamen’s & Fishermen’s Trade Union Federation, SEKO, Swedish Transportworkers, The Finnish Ships’s Officers’ Union, Ver.di), affiliowane w  Nordyckiej Federacji Transportowców (NTF), Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) zebrane w Gdańsku 29 stycznia 2019 roku na Konferencji Dziesięciu (Conference of TEN), solidaryzują się z NSZZ “Solidarność” w Gdynia Container Terminal.

Z oburzeniem i dezaprobatą przyjęliśmy niepokojące informacje o śmiałych praktykach antyzwiązkowych prowadzonych przez Zarządu Gdynia Container Terminal S.A. (Hutchison Ports Gdynia) w Polsce.

Skandaliczne metody działania takie jak:

     1.       inwigilacja detektywistyczna Marka Szymczaka i jego rodziny, a także rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji na jego temat

     2.       zwolnienie z pracy Przewodniczącego Marka Szymczaka

     3.       liczne kary o charakterze represyjnym, które dotknęły działaczy i członków związkowych NSZZ „Solidarność”

     4.       pozbawienie biura organizacji związkowej poprzez zaporową stawkę czynszu za najem pomieszczenia

     5.       omijanie rokowań zbiorowych w celu wprowadzenia negatywnych dla pracowników regulacji odnoszących   się do czasu pracy

     6.       nie respektowanie postulatów NSZZ „Solidarność” przedstawianych do rokowań zbiorowych, a w szczególności odnoszących do zbudowania partnerskich relacji ze związkiem zawodowym, pracy podwykonawców (agencji pracy tymczasowej) i automatyzacji

     7.       w końcu insynuacje i pomówienia o prowadzenie nielegalnych akcji protestacyjnych i domaganie się rekompensaty

stanowią zmasowaną kampanię antyzwiązkową mającą na celu zniszczenie związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w Gdynia Container Terminal.

Należy odczytywać to jako atak na podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym na jego godność.

Niniejszym wzywamy Hutchison Ports do pilnej interwencji w Gdynia Container Terminal, by zakończyć dyktatorskie i antyzwiązkowe zarządzanie, przywrócić zwolnionego działacza związkowego Marka Szymczaka do pracy, a także zaprzestanie zastraszania i nękania działaczy związkowych.

Powyższe należy czytać jako atak na podstawowe prawa człowieka i wolności, w tym jego godność.

Uważamy, że Hutchison Ports nie identyfikuje się z tymi praktykami oraz, że dialog i zrozumienie są cenne i zdecydowanie zachęcamy Hutchison Ports do przywrócenia w terminalu odpowiednich wysokich standardów.

CoT

Aktualności, wydarzenia

2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?