Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.

2019-03-19

Unia Europejska (UE) chce stworzyć nam prawo uzyskania dostępu do podstawowych i przejrzystych informacji o naszych warunkach pracy: uwzględniającej m.in. indywidualne harmonogramy, sposoby uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej, informacje czy możemy mieć drugą pracę. Z pewnością wszyscy powinniśmy uzyskiwać dostęp do takich informacji.

Niestety, pomimo wielu miesięcy negocjacji wiele państw członkowskich UE nalega, aby marynarze i rybacy zostali wykluczeni z gwarancji nowej, przejrzystej dyrektywy dotyczącej warunków pracy, która ma zostać sfinalizowana w lutym br. ETF uważa oczywiście, że jest to niesprawiedliwe i w przekazanym stanowisku wzywa rządy aby przynajmniej wyjaśniły dlaczego trzymają się tego stanowiska. Czy obawiają się tego co może wyniknąć z ujawnienia warunków pracy w transporcie morskim i rybołówstwie?

Marynarzom i rybakom często odmawia się podstawowych praw socjalnych przyznawanych pracownikom lądowym. W ramach europejskiego filaru praw socjalnych Komisja Europejska opracowała wniosek dotyczący dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jest to szeroki pakiet zasad, który ma na celu przyznanie wszystkim pracownikom w Europie równych szans i dostępu do rynku pracy, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej i integracji społecznej i które miały być wsparciem dla osób pracujących w niepewnych warunkach. Haniebne jest to, że - akceptując ogólne zasady równości pracowników – niektóre państwa członkowskie postanowiły, bez wyraźnego uzasadnienia, wyłączyć marynarzy i rybaków z szeregu przepisów.

Wyłączenie pracowników morskich z praw takich jak informacje dotyczące przypadków nieprzewidywalnych schematów pracy lub informacji na temat instytucji zabezpieczenia społecznego otrzymujących składki na ubezpieczenie społeczne związane ze stosunkiem pracy, to nic innego jak odmowa przyznania im podstawowych praw socjalnych, które przyznawane są pracownikom lądowym.

„Haniebne jest stwierdzenie, ze po raz kolejny podejmowane są próby wykluczenia pracowników żeglugi morskiej z przepisów socjalnych w Europie. Jest to sprzeczne z realizowanym celem pierwotnego wniosku Komisji, który ma zastosowanie do wszystkich sektorów i wszystkich kategorii pracowników. ETF żąda aby rada wyjaśniła rażącą sprzeczność między tą decyzją a przyszłym ustawodawstwem, które zakończy się wykluczeniem tych kategorii pracowników” – powiedział Philippe Alfonso, Sekretarz Polityczny ETF ds. Transportu Morskiego.

„Osiągnięcie kompromisu z armatorami aby włączyć marynarzy do Dyrektywy 2015/1794 w wielu kluczowych dyrektywach społecznych dotyczących zatrudnienia – w szczególności w zakresie informowania pracowników i konsultowania się z nimi. Dlatego wzywamy decydentów UE aby zapobiegli podważeniu wszystkich tych wysiłków i aby ponownie nie wykluczali marynarzy”  – powiedział Mark Dickinson, rzecznik ETF w Sektorowym Komitecie ds. Dialogu Społecznego ds. Transportu Morskiego.

ETF przesłał do Komisji Europejskiej swoje stanowisko, w którym przedstawia szereg istotnych argumentów wyjaśniających dlaczego marynarze i rybacy muszą być traktowani na równi z pracownikami lądowymi.

(tł. ze strony intrenetowej ETF)

Aktualności, wydarzenia

2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy