Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.

2019-03-19

Unia Europejska (UE) chce stworzyć nam prawo uzyskania dostępu do podstawowych i przejrzystych informacji o naszych warunkach pracy: uwzględniającej m.in. indywidualne harmonogramy, sposoby uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej, informacje czy możemy mieć drugą pracę. Z pewnością wszyscy powinniśmy uzyskiwać dostęp do takich informacji.

Niestety, pomimo wielu miesięcy negocjacji wiele państw członkowskich UE nalega, aby marynarze i rybacy zostali wykluczeni z gwarancji nowej, przejrzystej dyrektywy dotyczącej warunków pracy, która ma zostać sfinalizowana w lutym br. ETF uważa oczywiście, że jest to niesprawiedliwe i w przekazanym stanowisku wzywa rządy aby przynajmniej wyjaśniły dlaczego trzymają się tego stanowiska. Czy obawiają się tego co może wyniknąć z ujawnienia warunków pracy w transporcie morskim i rybołówstwie?

Marynarzom i rybakom często odmawia się podstawowych praw socjalnych przyznawanych pracownikom lądowym. W ramach europejskiego filaru praw socjalnych Komisja Europejska opracowała wniosek dotyczący dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Jest to szeroki pakiet zasad, który ma na celu przyznanie wszystkim pracownikom w Europie równych szans i dostępu do rynku pracy, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej i integracji społecznej i które miały być wsparciem dla osób pracujących w niepewnych warunkach. Haniebne jest to, że - akceptując ogólne zasady równości pracowników – niektóre państwa członkowskie postanowiły, bez wyraźnego uzasadnienia, wyłączyć marynarzy i rybaków z szeregu przepisów.

Wyłączenie pracowników morskich z praw takich jak informacje dotyczące przypadków nieprzewidywalnych schematów pracy lub informacji na temat instytucji zabezpieczenia społecznego otrzymujących składki na ubezpieczenie społeczne związane ze stosunkiem pracy, to nic innego jak odmowa przyznania im podstawowych praw socjalnych, które przyznawane są pracownikom lądowym.

„Haniebne jest stwierdzenie, ze po raz kolejny podejmowane są próby wykluczenia pracowników żeglugi morskiej z przepisów socjalnych w Europie. Jest to sprzeczne z realizowanym celem pierwotnego wniosku Komisji, który ma zastosowanie do wszystkich sektorów i wszystkich kategorii pracowników. ETF żąda aby rada wyjaśniła rażącą sprzeczność między tą decyzją a przyszłym ustawodawstwem, które zakończy się wykluczeniem tych kategorii pracowników” – powiedział Philippe Alfonso, Sekretarz Polityczny ETF ds. Transportu Morskiego.

„Osiągnięcie kompromisu z armatorami aby włączyć marynarzy do Dyrektywy 2015/1794 w wielu kluczowych dyrektywach społecznych dotyczących zatrudnienia – w szczególności w zakresie informowania pracowników i konsultowania się z nimi. Dlatego wzywamy decydentów UE aby zapobiegli podważeniu wszystkich tych wysiłków i aby ponownie nie wykluczali marynarzy”  – powiedział Mark Dickinson, rzecznik ETF w Sektorowym Komitecie ds. Dialogu Społecznego ds. Transportu Morskiego.

ETF przesłał do Komisji Europejskiej swoje stanowisko, w którym przedstawia szereg istotnych argumentów wyjaśniających dlaczego marynarze i rybacy muszą być traktowani na równi z pracownikami lądowymi.

(tł. ze strony intrenetowej ETF)

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...