Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)

2019-05-10

ETF reprezentuje ponad 5 milionów pracowników transportu lądowego, morskiego i lotniczego w całej Europie. Dnia 9 maja 2019 roku, na spotkaniu w Londynie, Komitet Wykonawczy ETF zatwierdził nominację Livii Spera. Dotychczas Livia pełniła funkcje Sekretarza Politycznego ds. Dokerów i Rybołówstwa. Nową funkcję Sekretarza Generalnego ETF obejmie natychmiast.

W tych ekscytujących i trudnych dla naszego ruchu czasach, ETF mianował tymczasowego Sekretarza Generalnego aby prowadził naszą pracę do czasu następnego Kongresu.

 

Nowo wybrany tymczasowy Sekretarz Generalny Livia Spera z zadowoleniem przyjęła to nowe wyzwanie. „ To wielki zaszczyt zostać wybranym na stanowisko tymczasowego Sekretarza Generalnego ETF. To wspaniała organizacja i  jesteśmy  winni naszą pracą wesprzeć wszystkie afiliowane związki w Europie. Liczę na współpracę z nimi aby móc budować siłę i autonomiczność ETF, wzmacniając nasze sekcje i ich wiodącą rolę w debacie na temat kwestii, które wpływają na nas wszystkich: automatyzacji, zmian klimatycznych i walki o zbudowanie bardziej społecznej Europy”.

„Od czasu Kongresu w Barcelonie wzmocniliśmy nasze siły na wiele sposobów a sukces kampanii Fair Transport pokazał jak wiele możemy osiągnąć razem. Teraz nadszedł czas aby zrobić następny krok i w pełni wykorzystać nasz potencjał – pracownicy transportu w Europie liczą na nas!”.

 

Przewodniczący ETF Frank Moreels z zadowoleniem przyjął nominację nowego Sekretarza Generalnego. „Cieszę się, że afilianci ETF jednomyślnie zatwierdzili  zalecenia Komitetu Zarządzającego. Livia jest fantastycznym związkowcem i idealną osobą do prowadzenia ETF w nadchodzących latach. Jest ekspertem w kwestiach politycznych mających wpływ na pracowników transportu w Europie i ma jasną wizję przyszłości ETF. Po latach pracy jako charyzmatyczny i przekonujący Sekretarz Polityczny ds. Dokerów i Rybołówstwa nie mogę się doczekać współpracy z nią i kontynuacji przekształcania ETF w nowoczesną, zmobilizowaną i walcząca siłę. Niech żyje ETF !” .

 

Notatki:

Livia Spera będzie pełnić funkcję tymczasowego Sekretarza Generalnego ETF do czasu następnego Kongresu, podczas którego spośród wszystkich członków ETF zostanie wybrany Sekretarz Generalny. Sekretarz Generalny ETF jest najwyższym rangą członkiem personelu działającym w sekretariacie w Brukseli i budującym relacje z naszymi ponad 140 afiliowanymi związkami w całej Europie.

Livia dołączyła do ETF w 2005 roku i wkrótce została Sekretarzem Politycznym ds. Dokerów i Rybołówstwa. W tej roli występowała w wielu kampaniach ETF w licznych kwestiach dotyczących portowców i rybołówstwa. Livia ma dyplom magistra z zakresu zagadnień związanych z pracą, jest mężatką i ma dwoje dzieci.

 

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) obejmuje związki zawodowe transportowców  z Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego, centralnej i wschodniej Europy. ETF reprezentuje ponad 5 milionów pracowników transportu z ponad 230 związków transportowców i 41 krajów Europy.

 

Na podstawie: notatki prasowej ETF z dnia 9 maja 2019 roku

Aktualności, wydarzenia

2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2020-03-10
Porady dla statków dotyczące COVID-19
2020-03-06
Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19
2020-03-02
Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS
2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...