Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników

2019-09-18

Związki zawodowe z zadowoleniem przyjęły wnioski od dawna oczekiwanego studium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i działającego pod jej auspicjami Międzynarodowego Forum Transportu (ITF) - opublikowany ostatecznie w dniu 17 września 2019 roku. Studium zaleca przekształcenie subsydiów, nazywanych też pomocą publiczną, dostępnych dla europejskiej branży żeglugowej w taki sposób, aby zwiększyć korzyści wynikające z ich ceny oraz skuteczność w kontekście ochrony krajowych miejsc pracy, dekarbonizacji branży oraz zmniejszenia kongestii i zanieczyszczania.

Cały tekst artykułu TUTAJ