Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Projekty ws podatków i ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy

2019-01-22

Informujemy, że dnia 08.01.2019 roku Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" otrzymała od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trzy projekty dotyczące podatków i ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy;

1.       uaktualniony projekt zmiany ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego Projekt - Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. E.Kwiatkowskiego

2.       projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia rejestracji statków pod polską banderę, przygotowany pod kierownictwem członka Narodowej Rady Rozwoju, Pana Tadeusza Hatalskiego, oraz Polskiego Związku Zarządców Statków Projekt - Polski Związek Zarządców Statków

3.       przekazane przez MGMiŻŚ wnioski do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, za pośrednictwem Centrum Analiz Strategicznych, dotyczące wpisania do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektów:

Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami. 

Aktualności, wydarzenia