Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) uznaje specjalne potrzeby marynarzy

2017-08-30

Bezpieczeństwo i higiena pracy marynarzy. MOP opracowała i wydała wytyczne w sprawie wdrożenia postanowień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Konwencji o pracy na morzu, MLC 2006.

DIALOG I NEGOCJACJE W PŻM - WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO W SZCZECINIE

2017-07-09

Dnia 06.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie. Jednym z tematów omawianych podczas rady była sytuacja w PŻM. W obradach, na zaproszenie Krzysztofa Kozłowskiego ? Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Andrzej Kościk ? Przewodniczący Rady, Adam Mazurkiewicz ? członek Prezydium Rady.

DYKASTERIA DS. PEŁNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA

2017-07-09

Przesłanie na Niedzielę Morską 2017. W naszym codziennym życiu jesteśmy otoczeni wieloma przedmiotami i korzystamy z różnych przedmiotów i produktów, które są do nas transportowane drogami morskimi. Trudno nam wyobrazić sobie, że za tymi przedmiotami kryją się twarze marynarzy, którzy zapewnili statkowi bezpieczną żeglugę i doprowadzili bezpiecznie towary do portu.

Często zadawane pytania - Konwencja o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) z opracowania MOP

Konwencja o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) przyjęta została podczas 94 (Morskiej) Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) w dniu 23 lutego 2006 roku. MLC, 2006 weszła w życie 20 sierpnia 2013 i ratyfikowana została przez 81 krajów reprezentujących ponad 91 procent światowego tonażu brutto statków.

Nowy Biuletyn Morski KSM już dostępny kwiecień - czerwiec 2017

2017-06-07

nformujemy, iż jest już dostępny nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. Zapraszamy do najnowszych wiadomości dotyczących ITF, ETF, spraw krajowych związanych z podatkami i ubezpieczeniami dla polskich marynarzy jak i relacji z innych wydarzeń z krajowego i międzynarodowego rynku żeglugowego.

Program pracy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)

2017-07-03

Informowaliśmy w naszym ?Biuletynie morskim?, że Jacek Cegielski ? Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ ?Solidarność? został wybrany do władz ETF na V Kongresie Europejskiej Federacji Transportowców.

Prezentacja projektu TRENDS z Kongresu ETF 2017

Współfinansowany przez UE (Unia Europejska) projekt ETF "TRENDS - antycypowanie wpływu i tendencji zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, profesje i kwalifikacje" realizowany był w okresie od listopada 2015 do kwietnia 2017. Głównym celem projektu jest stworzenie strategii antycypowania zmian w transporcie w kontekście rozwoju gospodarczego & globalizacji, zmian technologicznych: automatyzacji & cyfryzacji, zmian demograficznych i zmian klimatycznych. Zmiany te będą miały wpływ na zatrudnienie w transporcie, warunki pracy, potrzeby kwalifikacyjne i doprowadzą do przesunięcia w zawodach transportowych.

ETF na temat przyszłości sektora morskiego

W przyszłości żegluga nadal będzie potrzebowała wykwalifikowanych specjalistów morskich : Komisarz Bulc wysłuchała opinii ETF na temat przyszłości sektora morskiego.