Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Szczepienia marynarzy

2021-08-02

Od początku pandemii Covid-19 Międzynarodowa Rada Pracodawców Morskich (IMEC) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle współpracowały ze sobą, aby zapewnić marynarzom ochronę przed koronawirusem i kontynuować wymiany załogi przy minimalnych zakłóceniach.

ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19

2021-07-29

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w kontekście ograniczonych zapasów szczepionek, włączyła marynarzy do listy pracowników, którzy powinni być traktowani priorytetowo w szczepieniach przeciwko COVID-19.

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa

2021-07-08

W rezultacie kilkuletnich działań organizacji związkowych w Morskich Służbach Poszukiwania i Ratownictwa: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" MSiPR oraz OZZOiM Przedstawicielstwo Międzyzakładowe przy MSPiR - SAR i PRO, wspieranych przez KSMMiR NSZZ "Solidarność" i OZZOiM, w dniu wczorajszym Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła dezyderat w sprawie sytuacji marynarzy i innych pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa do Prezesa Rady Ministrów.

Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

2021-07-01

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2021 roku pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a instytucją norweską NAV - Social Insurance and Contributions zostało podpisane Porozumienie dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu

2021-06-28

25 czerwca - Dzień Marynarza a tegorocznym tematem przewodnim jest "sprawiedliwa przyszłość dla marynarzy". Nie ma jednak sensu zastanawiać się, jak wygląda sprawiedliwa przyszłość dla marynarzy na świecie, podczas gdy niesprawiedliwa teraźniejszość tak głośno domaga się naszej uwagi - i naszego działania.

Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

2021-06-17

Informujemy, że dnia 8 czerwca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2021 roku.

Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek

2021-05-24

W dniu 21 maja br. związki zawodowe marynarzy, aby zapobiec po raz trzeci wymknięciu się spod kontroli kryzysu związanego ze zmianami załogi, wezwały rządy, szczególnie te związane z gospodarką morską, do poparcia powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko Covid-19.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE

2021-05-14

Dnia 13.04.2021 roku Prezydium KK NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko w sprawie braku współpracy rządu z partnerami społecznymi w sprawie projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE.

Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii

2021-05-07

Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie między-agencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową.

Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny

2021-05-07

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu wczorajszym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii marynarze nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny (w tym tej bezwarunkowej, niepodlegającej skróceniu), jeśli udają się na statek lub wracają z niego do domu.

"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać

2021-04-27

Od czasów starożytnych żegluga podlegała specjalnym regulacjom. W konsekwencji marynarze byli postrzegani jako "szczególny przypadek", a ta etykieta była od dawna używana do uzasadnienia ich wyłączenia z nowoczesnego prawodawstwa chroniącego prawa pracowników w sektorach lądowych.

Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu

2021-04-22

Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) potępia niechęć rządu Rumunii do angażowania się w sprawę dialogu społecznego a także tworzonej przez rząd atmosfery zastraszania związków zawodowych transportu.

Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku

2021-04-22

Związki zawodowe i pracodawcy transportu morskiego wzywają rządy aby w czasie pandemii Covid-19 uznały marynarzy za "kluczowych pracowników".

Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

2021-04-21

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF

2021-04-15

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) przyjęła z rozczarowaniem kolejne odroczenie "negocjacji kosztów" przez pracodawców morskich należących do Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (International Bargaining Forum - IBF).