Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny

2021-05-07

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu wczorajszym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii marynarze nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny (w tym tej bezwarunkowej, niepodlegającej skróceniu), jeśli udają się na statek lub wracają z niego do domu.

"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać

2021-04-27

Od czasów starożytnych żegluga podlegała specjalnym regulacjom. W konsekwencji marynarze byli postrzegani jako "szczególny przypadek", a ta etykieta była od dawna używana do uzasadnienia ich wyłączenia z nowoczesnego prawodawstwa chroniącego prawa pracowników w sektorach lądowych.

Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu

2021-04-22

Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) potępia niechęć rządu Rumunii do angażowania się w sprawę dialogu społecznego a także tworzonej przez rząd atmosfery zastraszania związków zawodowych transportu.

Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku

2021-04-22

Związki zawodowe i pracodawcy transportu morskiego wzywają rządy aby w czasie pandemii Covid-19 uznały marynarzy za "kluczowych pracowników".

Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19

2021-04-21

Szefowie pięciu organizacji ONZ zaapelowali o priorytetowe traktowanie przy szczepieniach COVID-19 pracowników transportu morskiego i lotniczego, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę we wspieraniu światowego handlu i mobilności, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF

2021-04-15

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) przyjęła z rozczarowaniem kolejne odroczenie "negocjacji kosztów" przez pracodawców morskich należących do Międzynarodowego Forum Negocjacyjnego (International Bargaining Forum - IBF).

Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021

2021-04-08

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego wspólnego projektu "Sprawiedliwy i zrównoważony transport wodny w Europie: żegluga śródlądowa, porty i sektory rybołówstwa ETF budują skoncentrowane na człowieku reakcje na globalne zagrożenia".

Marynarze i pracownicy transportu lotniczego muszą mieć pierwszeństwo w szczepieniach

2021-03-30

W dniu wczorajszym Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ponowiła swoją zdecydowaną prośbę aby marynarze i pracownicy transportu lotniczego byli traktowani priorytetowo przez rządy w ich programach szczepień przeciwko Covid-19. ITF z zadowoleniem przyjęła ubiegłotygodniowe oświadczenie organów ONZ popierające to stanowisko.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi (COVID-19): praktyczny przewodnik dla marynarzy

2021-03-26

Przekazujemy przewodnik dla marynarzy dotyczący szczepień przeciwko COVID-19, który w sposób jasny i czytelny opisuje: czym jest szczepionka i jak działa, typy szczepionek, czy szczepionki są bezpieczne i kto może je otrzymać, jak długo trwa odporność po szczepieniu, czy po szczepieniu można zarazić się wirusem, itp.

Wspólny komunikat prasowy ICS (Międzynarodowa Izba Żeglugowa) i ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców)

2021-03-19

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, spowodowanym nowymi wariantami COVID.

"Out of Sight, Not out of Mind" ("Niewidoczni ale niezapomniani") - konkurs fotograficzny dla marynarzy

2021-03-18

Komunikat prasowy ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 18 marca 2021 roku.

Sąd uwięził kapitana w hotelu nad Kanałem Sueskim

2021-03-17

"To może być ostatnia wiadomość, którą piszę" - napisał 11 lutego br. kapitan statku m/v Kenan Mete po tym, gdy awaria generatora awaryjnego pogrążyła jego statek w ciemnościach.

ECSA i ETF: Więcej kobiet musi zostać zachęconych do pracy w żegludze i zatrzymanych w tej pracy

2021-03-08

Europejscy partnerzy społeczni transportu morskiego, Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Europejska Federacja Transportowców (ETF), nieustannie opowiadają się za zwiększonym udziałem kobiet w europejskiej żegludze.

Wspólne oświadczenie światowych związków zawodowych

2021-02-25

OECD na rozdrożu. Zbliżający się wybór następnego Sekretarza generalnego OECD* (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) będzie wyznacznikiem bądź powszechnej, dostępnej dla każdego, przyszłości gospodarczej, bądź większej nierówności, gniewu i rozpaczy ludzi na świecie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczepień polskich marynarzy

2021-02-10

W odpowiedzi na pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, o którym informowaliśmy na naszej stronie internetowej i FB dnia 12 stycznia br. ...