Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Zmiany w zapisach dotyczących stref wysokiego ryzyka oraz o charakterze działań wojennych

2018-02-20

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2018 zmieniły się zapisy dotyczące stref o charakterze działań wojennych oraz wysokiego ryzyka. Zmiany opracowano dla układów zbiorowych typu ITF IBF lecz mają one także zastosowanie w układach zbiorowych typu TCC oraz Standard. Główne zmiany w porównaniu do obecnie istniejących zapisów dotyczą wód terytorialnych Jemenu i Somalii.

Nowe wydanie Biuletynu Morskiego

2018-02-11

Informujemy, iż jest już dostępne kolejne wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej. Jak zawsze jest możliwość pobrania elektronicznej wersji tego wydania jak i wydań archiwalnych w zakładce Biuletyn Morski. Zapraszamy do lektury.

Zmiana przebiegu korytarza tranzytowego w Zatoce Adeńskiej

2017-11-05

Informujemy, iż Zjednoczone Siły Morskie (CMF Combined Maritime Forces) czyli międzynarodowe partnerstwo działające na rzecz zwalczania aktów piractwa podjęło decyzję o rozszerzeniu korytarza morskiego, patrolowanego przez jednostki marynarki wojennej.

Wyzysk dokerów w Dżakarcie

2017-10-17

Jedna z największych na świecie firm załadunkowych regularnie pogarsza warunki wynagrodzeniowe dokerów w Dżakarcie. ICTSI zmusza pracowników do wykonywanie niebezpiecznej pracy w nadgodzinach. Dodatkowo dokerom należącym do Związku Zawodowego odmówiono wypłaty wynagrodzenia co powoduje, iż w wielu przypadkach nie mają funduszy na podstawowe utrzymanie rodziny. Pracownicy portu nie mają za co posyłać dzieci do szkół i są eksmitowani z domów.

Zapraszamy nowego wydania Biuletynu Morskiego

2017-09-28

W tym wydaniu Biuletynu Morskiego proponujemy wiele ciekawych informacji z działalności Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków, a w nich między innymi o udziale Przewodniczącego Rady KSMMiR w spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Szczecinie i było poświęcone Polskiej Żegludze Morskiej. Znajdziemy też artykuły o pomocy ITF dla opuszczonej załogi statku oraz o planie pracy ETF na lata 2017-2022.

Zdrowie psychiczne marynarzy

2017-09-05

Należy lepiej zrozumieć powiązanie zawodu marynarza i środowiska pracy z narastającymi zagrożeniami i problemami zdrowia psychicznego. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) zamierza zamówić badanie, którego celem byłoby dostarczenie wystarczających dowodów pozwalających przekonać armatorów do zwrócenia większej uwagi na zdrowie psychiczne marynarzy. Obejmowałoby to środki poprawy zdrowia psychicznego na statku, oraz postanowienia o pomocy finansowej dla najbliższych wszystkich marynarzy, którzy tragicznie popełnili samobójstwo. Możemy także zwrócić się o włączenie odpowiednich klauzul do polis ubezpieczeniowych.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) uznaje specjalne potrzeby marynarzy

2017-08-30

Bezpieczeństwo i higiena pracy marynarzy. MOP opracowała i wydała wytyczne w sprawie wdrożenia postanowień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Konwencji o pracy na morzu, MLC 2006.

DIALOG I NEGOCJACJE W PŻM - WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO W SZCZECINIE

2017-07-09

Dnia 06.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie. Jednym z tematów omawianych podczas rady była sytuacja w PŻM. W obradach, na zaproszenie Krzysztofa Kozłowskiego ? Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Andrzej Kościk ? Przewodniczący Rady, Adam Mazurkiewicz ? członek Prezydium Rady.

DYKASTERIA DS. PEŁNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA

2017-07-09

Przesłanie na Niedzielę Morską 2017. W naszym codziennym życiu jesteśmy otoczeni wieloma przedmiotami i korzystamy z różnych przedmiotów i produktów, które są do nas transportowane drogami morskimi. Trudno nam wyobrazić sobie, że za tymi przedmiotami kryją się twarze marynarzy, którzy zapewnili statkowi bezpieczną żeglugę i doprowadzili bezpiecznie towary do portu.

Często zadawane pytania - Konwencja o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) z opracowania MOP

Konwencja o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) przyjęta została podczas 94 (Morskiej) Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) w dniu 23 lutego 2006 roku. MLC, 2006 weszła w życie 20 sierpnia 2013 i ratyfikowana została przez 81 krajów reprezentujących ponad 91 procent światowego tonażu brutto statków.

Nowy Biuletyn Morski KSM już dostępny kwiecień - czerwiec 2017

2017-06-07

nformujemy, iż jest już dostępny nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. Zapraszamy do najnowszych wiadomości dotyczących ITF, ETF, spraw krajowych związanych z podatkami i ubezpieczeniami dla polskich marynarzy jak i relacji z innych wydarzeń z krajowego i międzynarodowego rynku żeglugowego.

Program pracy Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)

2017-07-03

Informowaliśmy w naszym ?Biuletynie morskim?, że Jacek Cegielski ? Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ ?Solidarność? został wybrany do władz ETF na V Kongresie Europejskiej Federacji Transportowców.

Prezentacja projektu TRENDS z Kongresu ETF 2017

Współfinansowany przez UE (Unia Europejska) projekt ETF "TRENDS - antycypowanie wpływu i tendencji zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, profesje i kwalifikacje" realizowany był w okresie od listopada 2015 do kwietnia 2017. Głównym celem projektu jest stworzenie strategii antycypowania zmian w transporcie w kontekście rozwoju gospodarczego & globalizacji, zmian technologicznych: automatyzacji & cyfryzacji, zmian demograficznych i zmian klimatycznych. Zmiany te będą miały wpływ na zatrudnienie w transporcie, warunki pracy, potrzeby kwalifikacyjne i doprowadzą do przesunięcia w zawodach transportowych.