Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy

2020-04-09

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dot. stosowania rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie kwarantanny marynarzy, poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dot. jego stosowania po roboczej konsultacji MGMiŻŚ ze Strażą Graniczną (SG).

Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)

2020-04-08

Około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską, która stanowi siłę napędową globalnej gospodarki i uzależniona jest od 2 milionów marynarzy i personelu morskiego, którzy obsługują statki na całym świecie.

Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu

2020-04-06

Zajmujący się transportem Container News ujawnił niebezpieczne praktyki, które zagrażają życiu marynarzy.

Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy

2020-03-31

Światowi liderzy związków zawodowych Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Stephen Cotton, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) piszą o znaczeniu ochrony pracowników łańcucha dostaw podczas pandemii COVID-19.

Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"

2020-03-27

Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaktualizowało wersję "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19". Pisaliśmy o tym 20 marca br.

Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz

2020-03-25

LIST OTWARTY OD 1,6 MLN MARYNARZY NA ŚWIECIE - życie marynarza: "niewidzialna" siła robocza, która napędza handel światowy.

Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu

2020-03-24

Wiadomość od Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 23 marca 2020 roku.

ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19

2020-03-23

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu.

Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego

2020-03-23

Wpływ szybkiego i ogólnoświatowego rozprzestrzeniania się COVID-19 w przemyśle morskim, w szczególności w branży statków wycieczkowych, nie schodzi z czołówek gazet od chwili globalnego wybuchu pandemii.

Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

2020-03-20

Poniżej zamieszczamy wytyczne MGMiŻŚ dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

2020-03-19

Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej.

Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...

2020-03-18

Informujemy, że dnia 10 marca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy (OZZOiM) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2020 roku.

Porady dla statków dotyczące COVID-19

2020-03-10

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję.

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie wirusa COVID-19

2020-03-06

Poniżej udostępniamy dokument przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia dotyczący koronowirusa. Docelowym odbiorcą załączonego dokumentu jest każdy organ związany z ochroną zdrowia publicznego przeciwko COVID-19 na pokładzie statków.

Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS

2020-03-02

Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Directorate of Labour Welfare w zakresie regulowanym rozporządzeniem nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.